Nếu bạn đã chạy Dự án Thực phẩm cho Cuộc sống hoặc vừa mới bắt đầu một, sau đó trở thành một chi nhánh và là thành viên của gia đình FFLG quốc tế trải rộng trên 60 quốc gia.

Ai là đủ điều kiện?

Dự án của bạn phải:
  • Phục vụ prasadam không sử dụng sữa thương mại (Xem tiêu chuẩn FFL)
  • Được xác nhận bởi một địa phương ISKCON GBC hoặc linh mục nhà thờ
  • Không xác nhận, tham gia hoặc là người thụ hưởng của bất kỳ hình thức gây quỹ đường phố nào
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để được xem xét cho FFL Global Affiliate. Chúng tôi sẽ đánh giá trình độ của tổ chức của bạn và trả lời tương ứng.

Cám ơn sự quan tâm của bạn.
Hình ảnh
Liên hệ với ffl
Tôi xác nhận rằng dự án của chúng tôi chỉ phục vụ người ăn chay và không gây quỹ đường phố.
Nhập Captcha