Cửa hàng

Cửa hàng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA

Bạn đã sẵn sàng tạo tác động chưa?

Tình Nguyện
Cơ hội

+ Tình nguyện viên ngay bây giờ

Trở thành một người ủng hộ

+ Vận động ngay

bắt đầu dự án của riêng bạn

+ Bắt đầu ngay

CƯU TRỢ KHẨN CÂP

+ Tìm hiểu thêm

TÌNH NGUYỆN
CƠ HỘI

+ Xem chi tiết

trở thành một
Advocate

+ Xem chi tiết

Bắt đầu của bạn
Dự án riêng

+ Xem chi tiết

KHẨN CẤP
SỰ CỨU TẾ

+ Xem chi tiết

Giữ mọi thứ minh bạch

Food for Life Global là một tổ chức được tài trợ 100% tự nguyện. Cứ 1 đô la bạn cho đi, 70 xu sẽ được chuyển trực tiếp cho các chương trình hỗ trợ cứu trợ lương thực. Trong số tiền còn lại, 10 xu giúp chạy Food for Life Global, bao gồm vận động, đào tạo, giáo dục và 20 xu hướng tới việc gây quỹ 1 đô la tiếp theo để giúp chúng tôi tiếp tục công việc quan trọng của mình.