Nuôi 200 con

$50.00

Khoản đóng góp của bạn sẽ được ghi lại trong chuỗi khối EOS và bạn sẽ nhận được một chứng chỉ đẹp mà bạn có thể in ra và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Khoản đóng góp của bạn sẽ kích hoạt Food for Life Global để nuôi 200 trẻ em nghèo.

Có sẵn trên backorder

Thể loại:

Mô tả

Khoản đóng góp của bạn sẽ được ghi lại trong chuỗi khối EOS và bạn sẽ nhận được một chứng chỉ đẹp mà bạn có thể in ra và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Khoản đóng góp của bạn sẽ kích hoạt Food for Life Global để nuôi 200 trẻ em nghèo.

Đánh giá

Hiện chưa có đánh giá nào.

Chỉ đăng nhập khách hàng đã mua sản phẩm này có thể để lại một bình luận.