Chính sách về thực phẩm thuần chay

Food for Life Global cam kết giải quyết nạn đói trên thế giới bằng cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nó - bất bình đẳng. Chiến lược của chúng tôi là thể hiện tình yêu thương và sự tôn trọng đối với tất cả chúng sinh thông qua việc phân phối tự do các bữa ăn có nguồn gốc thực vật, không bạo lực được chế biến với ý định yêu thương. Đó là tình yêu và sự tôn trọng trong hành động.

Chúng tôi hiểu mối liên hệ rõ ràng của sữa thương mại với việc lạm dụng bán buôn hàng tỷ con bò cái, bò đực và bê vô tội. Chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa thương mại nào trong bất kỳ dự án nào của chúng tôi. Tất cả các quỹ do các nhà tài trợ thu được chỉ được sử dụng cho các nguyên liệu thuần chay. Các nhà tài trợ có thể yên tâm rằng tất cả các khoản đóng góp chỉ được sử dụng cho các hoạt động và phân phối thực phẩm thuần chay.