Food for Life Global luôn tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức có ý thức sẽ bổ sung cho thương hiệu nhân từ của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy bạn có một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể làm điều đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xem chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau như thế nào.

Chúng tôi muốn ai hợp tác với:

  • Tất cả các công ty sản phẩm thuần chay;
  • Các công ty sản phẩm không thử nghiệm sản phẩm của họ trên động vật hoặc sử dụng các thành phần có nguồn gốc từ động vật;
  • Tổ chức thuần chay;
  • Tổ chức bảo vệ quyền động vật;
  • Các công ty CSR;
  • Công ty dịch vụ

Chúng tôi không muốn ai hợp tác với:

  • Bất kỳ công ty nào có sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tàn ác hoặc giết hại động vật;
  • Các công ty tham gia thử nghiệm trên động vật;
  • Các nhóm chính trị hoặc tổ chức phục vụ để chia rẽ cộng đồng.
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để được xem xét cho Đối tác Toàn cầu FFL. Chúng tôi sẽ đánh giá trình độ của tổ chức của bạn và trả lời tương ứng.

Cám ơn sự quan tâm của bạn.