Chính sách bảo mật GDPR

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@ffl.org.

www.ffl.org cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quản lý tài khoản của bạn cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi muốn liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như các nội dung khác mà bạn có thể quan tâm.

Bằng cách nhấp vào gửi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích này và cho phép www.ffl.org lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân được gửi ở trên để cung cấp cho bạn nội dung được yêu cầu. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin liên lạc này bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về cách hủy đăng ký, thực tiễn bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn, vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Giới thiệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập trang web, tình nguyện viên và nhà tài trợ của chúng tôi. Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của khách truy cập trang web và người dùng dịch vụ của chúng tôi; nói cách khác, nơi chúng tôi xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân đó.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Trong chừng mực những cookie đó không thực sự cần thiết cho việc cung cấp trang web và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên. Trong chính sách này, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Food for Life Global - Châu Mỹ

Để biết thêm thông tin về chúng tôi, hãy xem Phần 12. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Trong Phần 2 này, chúng tôi đã đặt ra:

(a) các loại dữ liệu cá nhân chung mà chúng tôi có thể xử lý.

(b) trong trường hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không thu thập trực tiếp từ bạn, nguồn và các loại dữ liệu cụ thể của dữ liệu đó.

(c) các mục đích mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân.

(d) cơ sở pháp lý của việc xử lý. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu sử dụng“).

Ngoài các tiết lộ cụ thể về dữ liệu cá nhân được nêu trong Phần 3 này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc quan trọng lợi ích của một thể nhân khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tố tụng tại tòa án hay trong thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Chuyển quốc tế dữ liệu cá nhân của bạn Trong Phần 4 này, chúng tôi cung cấp thông tin về các trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Các cơ sở lưu trữ cho trang web của chúng tôi được đặt tại Hoa Kỳ.

Ủy ban Châu Âu đã đưa ra “quyết định thỏa đáng” đối với luật bảo vệ dữ liệu của từng quốc gia này. Việc chuyển đến từng quốc gia này sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp, cụ thể là việc sử dụng các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua hoặc phê duyệt, bạn có thể lấy bản sao từ [nguồn]. Bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân mà bạn gửi để xuất bản thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể có sẵn, qua internet, trên khắp thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng (hoặc lạm dụng) dữ liệu cá nhân đó.

Lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân Mục 5 này đưa ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến việc lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

(a) dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 ngày sau ngày 25 tháng 2018 năm 20 và trong khoảng thời gian tối đa là 25,2018 năm sau ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể chỉ định trước khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xác định thời gian lưu giữ dựa trên các tiêu chí sau:

(a) thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân sẽ được xác định dựa trên sự tham gia của nhà tài trợ hoặc nếu bạn đã đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi.

Bất kể các điều khoản khác của Mục 5 này, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn khi việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc lợi ích thiết yếu của một thể nhân khác. Sửa đổi, chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này trên trang web của chúng tôi. Quyền của bạn Trong Phần 7 này, chúng tôi đã tóm tắt các quyền mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu. Một số quyền rất phức tạp và không phải tất cả các chi tiết đều được đưa vào bản tóm tắt của chúng tôi. Theo đó, bạn nên đọc các luật liên quan và hướng dẫn từ các cơ quan quản lý để được giải thích đầy đủ về các quyền này. 

Quyền chính của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu là: 

(a) quyền truy cập.

(b) quyền được cải chính.

(c) quyền xóa.

(d) quyền hạn chế xử lý.

(e) quyền phản đối xử lý.

(f) quyền di chuyển dữ liệu.

(g) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

(h) quyền rút lại sự đồng ý. 

Bạn có quyền xác nhận liệu chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và, nếu chúng tôi làm, truy cập vào dữ liệu cá nhân, cùng với một số thông tin bổ sung. Thông tin bổ sung đó bao gồm chi tiết về mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Nếu các quyền và tự do của người khác không bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Bản sao đầu tiên sẽ được cung cấp miễn phí, nhưng các bản sao bổ sung có thể phải trả một khoản phí hợp lý. Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về mình và, có tính đến các mục đích của quá trình xử lý, yêu cầu hoàn thành mọi dữ liệu cá nhân không đầy đủ về bạn. Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không bị chậm trễ.

Những trường hợp đó bao gồm: dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; bạn rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dựa trên sự đồng ý; bạn phản đối việc xử lý theo các quy tắc nhất định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; quá trình xử lý dành cho mục đích tiếp thị trực tiếp; và dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những loại trừ quyền xóa.

Các loại trừ chung bao gồm khi cần xử lý: để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Những trường hợp đó là: bạn nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu cá nhân; xử lý là bất hợp pháp nhưng bạn phản đối việc tẩy xóa; chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý của chúng tôi, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và bạn đã phản đối việc xử lý, đang chờ xác minh sự phản đối đó. Khi việc xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ xử lý nó nếu không: với sự đồng ý của bạn; để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; để bảo vệ các quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc vì lý do lợi ích công cộng quan trọng. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, nhưng chỉ trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý là việc xử lý đó là cần thiết cho: lợi ích chung hoặc trong việc thực thi bất kỳ thẩm quyền chính thức nào được trao cho chúng tôi; hoặc các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục cho việc xử lý ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý là để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc lập hồ sơ cho các mục đích tiếp thị trực tiếp). Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích chung. 

Trong phạm vi mà cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là: 

(a) đồng ý; hoặc là

(b) rằng việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng và việc xử lý đó được thực hiện bằng phương tiện tự động, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy. 

Tuy nhiên, quyền này không được áp dụng nếu nó có thể ảnh hưởng xấu đến các quyền và tự do của người khác.

Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, thì bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy tại quốc gia thành viên EU nơi bạn thường trú, nơi làm việc của bạn hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm bị cáo buộc. Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Việc rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút tiền. Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của mình liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi.

Cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau: 

(a) xác thực – chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [xác định cookie]).

(b) trạng thái – chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định xem bạn có đăng nhập vào trang web của chúng tôi hay không (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [xác định cookie]).

(c) cá nhân hóa – chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và để cá nhân hóa trang web cho bạn (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [xác định cookie]).

(d) bảo mật – chúng tôi sử dụng cookie như một thành phần của các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng, bao gồm ngăn chặn việc sử dụng gian lận thông tin đăng nhập và để bảo vệ trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [xác định cookie]) .

(e) phân tích – chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [xác định cookie]).

(f) chấp thuận cookie - chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ tùy chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie nói chung (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [xác định cookie]). 

Cookie được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và những cookie đó có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Google Analytics thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookie. Thông tin được thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Chúng tôi sử dụng GoDaddy để lưu trữ trang web của chúng tôi. Dịch vụ này sử dụng cookie để theo dõi hiệu suất của trang web. Bạn có thể xem chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ này tại https://www.godaddy.com/agreements/ShowDoc.aspx. Quản lý cookie hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie và xóa cookie. Các phương pháp để làm như vậy khác nhau giữa các trình duyệt và từ phiên bản này sang phiên bản khác. 

Tuy nhiên, bạn có thể nhận thông tin cập nhật về việc chặn và xóa cookie qua các liên kết sau: 

Chặn tất cả cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.

Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.

Thông tin chi tiết của chúng tôi:

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Food for Life Global - Châu Mỹ

Chúng tôi được đăng ký tại Hoa Kỳ theo số đăng ký 36-4887167, và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 3911 Concord Pike #8030 Wilmington, DE 19803.

Địa điểm kinh doanh chính của chúng tôi là tại 3911 Concord Pike # 8030 Wilmington, DE 19803.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: 

(a) qua đường bưu điện, đến địa chỉ bưu chính nêu trên.

(b) sử dụng trang web của chúng tôi liên hệ với hình thức.

(c) qua điện thoại, trên số liên lạc được xuất bản trên trang web của chúng tôi theo thời gian.

(d) qua email, sử dụng e-mail địa chỉ được công bố trên trang web của chúng tôi theo thời gian.

Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là: Paul Rodney Turner, pturner@4hr.f77.myftpupload.com.