John Faundez

Trong số các tác phẩm quan trọng nhất của ông dành cho truyền hình là định hướng nghệ thuật cho (RENOLVER '(TVN), DAMN LOVE, (Chilevisión), cũng như FX và hoạt hình cho loạt phim bí ẩn, PARALLEL WORLDS, được đưa vào lễ hội hoạt hình Viña năm 2007 và 2008.
Hình ảnh
Juan đã đạo diễn các video âm nhạc cho nhóm VENUS, LA Chemical Brothers và ALACRANIA, cũng như tạo hình ảnh động cho video âm nhạc PIG iN ĐÁ ĐÁ và ĐÁ MONIK.

Anh ấy đã làm phim hoạt hình kỹ thuật số FX và 3D cho các bộ phim NOMINEE Hồi và CALEUCHE, Tiếng gọi của biển và đã làm việc cho Paula Productions, Tr nông, Mambopost và Cinecolor (Chilefilms).

Juan đã tạo ra phiên bản 3D của Food for Life Global’s Prasadam Das. Anh ấy hiện đang thực hiện một dự án phim 3D cá nhân “QUILTRO DEL FUTURO”.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ tuyệt vời của Juan, hãy truy cập http://www.jfaundez.cl HOẶC email: contacto@jfaundez.cl