Sự cố tài chính

Bạn có thể tải xuống dữ liệu tài chính gần đây nhất của chúng tôi, bao gồm hồ sơ IRS 990 và báo cáo hàng năm của chúng tôi.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CHARITY NAVIGATOR

Gần đây chúng tôi mới có thể tạo hồ sơ trên Charity Navigator và tải lên tất cả tài liệu. Chúng tôi đang chờ họ xử lý những tài liệu này để điểm của chúng tôi tăng lên. Trong lúc đó, bạn cũng có thể xem đầy đủ của chúng tôi Danh sách GuideStar tại đây

2021

2020

2019

990