Miyagi, Nhật Bản - Food for Life Global chi nhánh FFL Nhật Bản đã cung cấp hàng ngàn kg trái cây và rau quả tươi, cũng như nấu bữa tối chay cho những người sống sót sống trong các nhà tạm trú ở Wataricho Shiyakysho ở quận Miyagi-ken trong nhiều tháng sau thảm họa sóng thần. Để làm cho món ăn trở thành món quà đặc biệt cho người dân Miyagi, trước tiên các tình nguyện viên đã dỡ sản phẩm bên trong ISKCON Trung tâm văn hóa đền thờ và cầu nguyện để thực phẩm được ban phước và thanh lọc năng lượng. Chúng tôi gọi đây là thực phẩm năng lượng cao, chủ tịch đền thờ, Naganatana Das cho biết. Bằng cách làm điều này, thức ăn trở nên bổ dưỡng cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn, ông giải thích. Sản phẩm sau đó được tải trở lại vào xe tải để chuẩn bị cho 5 giờ lái xe dài vào sáng hôm sau.
Giám đốc FFL tại Nhật Bản, Shrikant Shah, nói về việc phân phối thực phẩm.

KÊNH YOUTUBE FFL Toàn cầu
Hình ảnh
Hình ảnh
Các mẫu của tất cả các loại trái cây và rau quả đã được cầu nguyện trong ISKCON Trung tâm Văn hóa

Giám đốc FFL Global cho Nhật Bản, Shrikant Shah nhận xét. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục nỗ lực này trong 6 tuần tới và hy vọng xa hơn, anh ấy giải thích. Nhiệm vụ thu nhận rất nhiều sản phẩm, thanh lọc nó và sau đó thực hiện chuyến đi dài đến Miyagi vào mỗi Chủ nhật là một nhiệm vụ lớn đối với nhóm nhỏ tình nguyện viên này. Food for Life Japan là một tổ chức phi chính phủ rất nhỏ chỉ có một số ít tình nguyện viên làm việc toàn thời gian. Hầu hết sự giúp đỡ đến từ các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ, những người đang quyên góp tiền và thời gian quý báu của họ để tiếp tục nỗ lực, điều phối viên tình nguyện Madhu Mangala Das nói. Ngay cả con cái của họ đang tham gia.

Tin khẩn cấp Cứu trợ

Đóng góp cho Food for Life Global quỹ khẩn cấp để giúp FFLG phối hợp cứu trợ thảm họa khi có nhu cầu.
Vui lòng gửi email hoặc gọi để biết thêm chi tiết: iskcon.new.gaya.japan @ gmail