Hình ảnh

Người tị nạn tiếp tục đổ vào châu Âu như Syria và phần lớn trung đông đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Với nhiều biên giới bị chặn, các tình nguyện viên của Food for Life ở Serbia đang làm những gì có thể để giúp đỡ càng nhiều người tị nạn càng tốt với những bữa ăn thuần chay nóng.

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, hơn một trăm ngàn bữa ăn đã được phục vụ.

Nhưng câu chuyện liên quan: