Quyên góp cho trẻ em

Ở Ấn Độ, Nepal, Nam Phi, Haiti và trên toàn thế giới, trẻ em đang phải vật lộn để có được dinh dưỡng cần thiết để phát triển và trở thành người trưởng thành khỏe mạnh. Food for Life GlobalCác chi nhánh của ưu tiên đặc biệt cho trẻ em thiếu dinh dưỡng ở những quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất như Ấn Độ và một phần của châu Phi.

Tạo sự khác biệt ngày hôm nay với một đóng góp.