Quyên góp cho động vật

Quyên góp ủng hộ Khu bảo tồn Động vật của Juliana (JAS) ở vùng núi Andes của Colombia, nơi động vật được giải cứu và chăm sóc y tế tốt nhất. JAS là khu bảo tồn động vật đầu tiên được thành lập ở Nam Mỹ và là nơi duy nhất ở Colombia và được Liên đoàn các nhà bảo tồn động vật nuôi toàn cầu công nhận.