Giảm Coronavirus

Từ thiện
trẻ em nhà sư
Cây trồng trên cánh đồng
Một người đàn ông ngủ trên mặt đất