Menu

Tải xuống ủng hộ

Food for Life Global hoan nghênh những người muốn trở thành người ủng hộ cho một hoặc tất cả các dự án của FFL. Vận động có thể đơn giản như tạo thói quen luôn nói với bất cứ ai bạn gặp về Thực phẩm cho Cuộc sống. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh và hiệu quả của tiếp thị truyền miệng và muốn sử dụng quỹ tài trợ cho các hoạt động. Đó là lý do tại sao tổng chi phí quản lý của chúng tôi được giữ ở mức rất thấp.

Quản trị web

Đối với quản trị trang web ngoài đó, vui lòng đặt các biểu ngữ này trên trang web của bạn với một liên kết quay lại trang chủ FFL (https://ffl.org).

Food for Life không có cỗ máy PR đắt tiền mà các cơ quan cứu trợ khác có và vì vậy, trong nhiều trường hợp, các phương tiện truyền thông thậm chí không nhận thức được những nỗ lực của chúng tôi. Gửi cho họ đến trang web của chúng tôi, hoặc nếu bạn thấy một trang web quảng bá các cơ quan cứu trợ, hãy nói với họ về Thực phẩm cho cuộc sống.