Mục đích và mục tiêu

Các dự án Food For Life trải dài trên toàn cầu. Mặc dù mỗi người đều tập trung vào các mục tiêu địa phương và mục tiêu duy nhất cho mỗi dự án, nhưng tất cả đều được thúc đẩy bởi cùng một nguyên tắc cốt lõi: Phúc lợi: Cung cấp các bữa ăn thuần thực vật cho bất kỳ ai có hoàn cảnh khó khăn, suy dinh dưỡng, nạn nhân của thảm họa. Sự hiếu khách: Làm sống lại nền văn hóa Vedic cổ đại về lòng hiếu khách tinh thần, dạy thông qua ví dụ rằng sự bình đẳng tinh thần tồn tại giữa tất cả chúng sinh. Không bạo lực: Giảm số lượng động vật bị giết để làm thực phẩm bằng cách cho càng nhiều người càng tốt các bữa ăn từ thực vật “không có nghiệp chướng”. Sức khỏe: Dạy giá trị của các bữa ăn có nguồn gốc từ thực vật để cải thiện sức khỏe của thể chất và tinh thần. Giáo dục: Giáo dục những người khác về nghệ thuật và khoa học về thực phẩm yoga như một phần không thể thiếu của sự phát triển ý thức. Ủng hộ động vật: Hỗ trợ các dự án cứu hộ động vật như một cách mạnh mẽ để chứng minh sự bình đẳng của tất cả cuộc sống thông qua trải nghiệm trực tiếp.
FOOD FOR LIFE Global là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có văn phòng khu vực ở Delaware, Hoa Kỳ và Ljubljana, Slovenia. Food for Life Global là trụ sở quốc tế của Food for Life - tổ chức cứu trợ thực phẩm thuần chay lớn nhất thế giới và được tài trợ chủ yếu bởi sự đóng góp của các thành viên.
Hình ảnh