Các dự án của Food For Life đến nay đã trải dài trên toàn thế giới. Mặc dù mỗi dự án tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều dựa trên các mục tiêu cốt lõi:

  • Phúc lợi: Mang tới các bữa ăn thuần thực vật cho những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, suy dinh dưỡng và các nạn nhân sau thảm họa.
  • Lòng hiếu khách: Làm sống lại văn hóa hiếu khách Vệ-đà cổ xưa, lan tỏa thông điệp sự bình đẳng trong tâm hồn tồn tại giữa tất cả chúng sinh.
  • Không sát sinh: Giảm thiểu số lượng động vật bị giết hại làm thức ăn bằng việc mang tới những bữa ăn thuần thực vật với hương vị đậm đà không kém.
  • Sức khỏe: Mang tới giá trị của các bữa ăn thuần thực vật để cải thiện sức khỏe và tâm trí.
  • Giáo dục: Mang đến kiến thức về nghệ thuật và khoa học của thực phẩm yoga, một phần không thể thiếu của sự phát triển tiềm thức.
  • Đấu tranh cho quyền động vật: Hành động trực tiếp bằng cách hỗ trợ các dự án cứu hộ động vật vì sự bình đẳng của tất cả chúng sinh .
FOOD FOR LIFE Global là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận với các chi nhánh ở Delkn, Hoa Kỳ và Ljubljana, Slovenia. Food for Life Global là trụ sở quốc tế của Food for Life - tổ chức cứu trợ thực phẩm thuần chay lớn nhất thế giới và được tài trợ chủ yếu bởi các thành viên.
Hình ảnh