Sứ mệnh của Food For Life Global là mang lại hòa bình và ấm no trên thế giới qua việc phân phát các bữa ăn thuần thực vật.

Hình ảnh
Food for Life Global cung cấp hỗ trợ trong quá trình tổ chức và điều hành cho các chương trình cứu trợ thực phẩm thuần chay của Food for Life. Food for Life Global hỗ trợ các hoạt động nhân đạo này bằng cách:

  • Phối hợp và mở rộng phân phát các bữa ăn thuần thực vật trên toàn thế giới cho những mảnh đời kém may mắn, nạn nhân của suy dinh dưỡng và thảm họa.
  • Sản xuất tài liệu quảng cáo và giáo án đào tạo nhằm phát triển các dự án Food for Life trên toàn thế giới.
  • Quảng bá Food for Life tới truyền thông, công chúng và chính phủ thông qua các bài thuyết trình, bài báo, Internet và các trang thiết bị điện tử như mail.
  • Tuyên truyền văn hóa hiếu khách Vệ Đà và củng cố tinh thần bình đẳng trên toàn thế giới.
  • Gây quỹ cho Food for Life Global.
  • Hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và phân phát những món ăn tinh khiết như một phương thức để mang tới hòa bình trên thế giới.
  • Tổ chức và tài trợ cho các chương trình cứu trợ thực phẩm thuần chay khẩn cấp được tiến hành bởi các tình nguyện viên của Food for Life.


Thực phẩm như những hương vị cuộc sống có thể phá vỡ các rào cản và mang con người lại với nhau. Những gì ta ăn có thể chữa lành cơ thể, tâm trí và linh hồn. VÌ vậy chúng tôi, các chi nhánh của Food for Life Global chỉ phục vụ những thực phẩm thuần thực vật tinh khiết nhất, được chuẩn bị với tình nhân ái. Hơn nữa, khi giải pháp tối ưu cho vấn đề xóa đói chính là giảm nghèo, Food for Life không chỉ cung cấp thực phẩm trực tiếp mà còn giải quyết các vấn đề giáo dục, môi trường, phúc lợi động vật và chăm sóc sức khỏe thông qua các chương trình liên kết.

Sứ mệnh của Food for Life Global bắt nguồn từ các giá trị cốt lõi là lòng từ ái và tôn kính với sinh vật. Do đó, con người từ mọi chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, giới tính, cộng đồng và quốc tịch đều xứng đáng nhận được giúp đỡ.