หากคุณใช้งานโครงการ Food for Life หรือ เพิ่งเริ่มต้นจากนั้นกลายเป็นพันธมิตรและเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล FFLG ระหว่างประเทศที่ครอบคลุม 60 ประเทศ

ไคร ที่มีคุณภาพ?

โครงการของคุณจะต้อง:
  • บริการ prasadam ที่ไม่ได้ใช้นมพาณิชย์ดูมาตรฐาน FFL)
  • ได้รับการรับรองจากท้องถิ่น ISKCON GBC หรือโบสถ์ของพระ
  • ไม่รับรองมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการระดมทุนตามถนน
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับการพิจารณาสำหรับ FFL Global Affiliate เราจะประเมินคุณสมบัติขององค์กรของคุณและตอบสนองตามนั้น

ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ
ภาพ