เมนู

เลี้ยงเด็กยากไร้

$0.25

การบริจาคของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน EOS blockchain และคุณจะได้รับใบรับรองที่สวยงามซึ่งคุณสามารถพิมพ์และแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้ การบริจาคของคุณจะเปิดใช้งาน Food for Life Global เพื่อเลี้ยงเด็กยากไร้ 4 คนสำหรับเงินทุกบาทที่บริจาค ไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค

ประเภท:

รายละเอียด

การบริจาคของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน EOS blockchain และคุณจะได้รับใบรับรองที่สวยงามซึ่งคุณสามารถพิมพ์และแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้ การบริจาคของคุณจะเปิดใช้งาน Food for Life Global เพื่อเลี้ยงเด็กยากไร้ 4 คนสำหรับเงินทุกบาทที่บริจาค ไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค

Reviews

ไม่มีความคิดเห็น

ลงทะเบียนเฉพาะในลูกค้าที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้อาจออกความคิดเห็น