เมนู

เลี้ยงเด็ก 400 คน

$100.00

การบริจาคของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน EOS blockchain และคุณจะได้รับใบรับรองที่สวยงามซึ่งคุณสามารถพิมพ์และแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้ การบริจาคของคุณจะเปิดใช้งาน Food for Life Global เลี้ยงเด็กยากไร้ 400 คน

พร้อมใช้งานบน backorder

ประเภท:

รายละเอียด

การบริจาคของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน EOS blockchain และคุณจะได้รับใบรับรองที่สวยงามซึ่งคุณสามารถพิมพ์และแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียได้ การบริจาคของคุณจะเปิดใช้งาน Food for Life Global เลี้ยงเด็กยากไร้ 400 คน

Reviews

ไม่มีความคิดเห็น

ลงทะเบียนเฉพาะในลูกค้าที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้อาจออกความคิดเห็น