ภาพ

Food for Life Globalบริษัท ในเครือใน California, Drum, Dance, Pray ผนึกกำลังกับองค์กรที่หลากหลายชุมชนนักดนตรีวงกลองและศิลปินที่ส่งเสริมข้อความของความสามัคคีและความเท่าเทียมกันของ FFLG

ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์

50 รัฐแต่ละแห่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน DrumDancePray.org เพื่อสันติภาพของโลกในวันอาทิตย์

อินเตอร์ วัตถุประสงค์

เพื่อเชิญชวนให้ทั้ง 195 ประเทศจัดกิจกรรมดรัมเซอร์เคิลสี่ชั่วโมงทุกวันอาทิตย์รวมกันในเขตเวลาของตนเองด้วย Drumcircle รายงานประจำสัปดาห์จากฝ่ายมนุษยธรรมและโฆษกด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกประเทศ โลกรวมเข้าด้วยกันและโลกสื่อสารสร้างโลกที่เราต้องการมีชีวิตอยู่

Food for Life Global West Coast Rep, Punya Das เป็นสมองและหัวใจที่อยู่เบื้องหลัง กลองเต้นรำและอธิษฐานโครงการที่นำผู้คนจากทุกกลุ่มประชากรมาร้องเพลงเต้นรำและอธิษฐานเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในโลก

เว็บไซต์ของโครงการอ้างสิทธิ์อย่างกล้าหาญ:

"เราเป็นคนรับใช้ของสันติภาพโลก; สวดภาวนาเพื่อยุติสงครามความหิวโหยการขาดสารอาหารความอดอยากและคนไร้บ้านที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์อันบริสุทธิ์กับ Mother Earth"

LA ชาวบ้าน RSVP bit.ly/ladrum4peace
ไม่ใช่ในประเทศและต่างประเทศ bit.ly/SyncGlobalDrumCircle
ชอบหน้าของเราและสนับสนุนความสามัคคีทั่วโลก! เวลานี้เป็นสหกรณ์

ภาพ