เมนู

กรณีฉุกเฉิน
ความโล่งอก

อาสาสมัครของเรา

อาสาสมัคร FOOD FOR LIFE ได้รับการยอมรับในเรื่องความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจ และความกล้าหาญ

ตลอดการต่อสู้ใน Grozny, Sarajevo และ Sukhumi - อาหารเพื่อชีวิตอยู่ที่นั่น เข้าร่วมกับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเฮติอาร์เมเนียรัสเซียและอินเดีย - อาหารเพื่อชีวิตอยู่ที่นั่น ช่วยชาวบ้านที่ติดค้างในช่วงน้ำท่วมในเบงกอลตะวันตกแผ่นดินไหวในเนปาลน้ำท่วมในอินเดียปากีสถานโปแลนด์และฟิลิปปินส์ - อาหารเพื่อชีวิตอยู่ที่นั่น การให้อาหารแก่เด็กที่หิวโหยในแอฟริกาใต้และอีกหลายล้านคนบนท้องถนนในเกือบทุกเมืองใหญ่ ๆ ในโลกอาสาสมัคร Food for Life มีการเลี้ยงดูผู้คนด้วยอาหารจากพืชบริสุทธิ์

พลังของความร่วมมือ: ผู้สนับสนุนองค์กรสามารถช่วยขับเคลื่อนความพยายามบรรเทาทุกข์ด้านอาหารทั่วโลกได้อย่างไร

การให้การสนับสนุนองค์กรคืออะไร? การสนับสนุนองค์กรเป็นความร่วมมือ ...

อ่านกระทู้เต็ม