บริจาคเพื่อเด็ก

ในอินเดียเนปาลแอฟริกาใต้เฮติและทั่วโลกเด็ก ๆ กำลังดิ้นรนเพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี Food for Life Globalบริษัท ในเครือให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเด็กที่ด้อยโอกาสในประเทศเหล่านั้นที่มีอัตราการขาดสารอาหารสูงที่สุดเช่นอินเดียและบางส่วนของแอฟริกา 

สร้างความแตกต่างในวันนี้ด้วยการบริจาค