บริจาคเพื่อสัตว์

บริจาคเพื่อสนับสนุน Julius's Animal Sanctuary (JAS) ในเทือกเขา Andes ของโคลัมเบียที่ซึ่งสัตว์ได้รับการช่วยเหลือและให้การดูแลและการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด JAS เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาใต้และเป็นแห่งเดียวในโคลัมเบียและได้รับการยอมรับจากสหพันธ์สหพันธรัฐเขตรักษาพันธุ์สัตว์ในฟาร์ม