ความอดอยากในยุโรป: ข้อเท็จจริงที่คุณไม่รู้

เป็นปัญหาที่ร้ายแรงและเพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก แต่ผู้คนนับล้านยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการ แม้ว่าอาจไม่ใช่ปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่ก็ยังเป็นปัญหาหลักสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคนี้

ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถได้รับอาหารเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นประจำ ความช่วยเหลือด้านอาหารเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอได้ เราจำเป็นต้องมองหาวิธีการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในความยากจน รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ที่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยจากความอดอยาก

จากสาเหตุของความหิวโหยไปจนถึงผลกระทบต่อบุคคลและชุมชน เราจะสำรวจว่าอะไรที่ขับเคลื่อนวิกฤตนี้และวิธีแก้ไข ด้วยการทำความเข้าใจปัญหาและผลกระทบ เราสามารถดำเนินการเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาเร่งด่วนนี้ได้ 

หญิงชรากำลังพักผ่อนอยู่บนเตียง

อะไรคือสาเหตุของความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรงในยุโรป

สาเหตุของความอดอยากในยุโรปมีมากมายประเทศ. สาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือความยากจน ความยากจนเป็นสาเหตุหลักเนื่องจากผู้คนไม่สามารถซื้ออาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง และการพลัดถิ่น นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากโภชนาการที่ไม่ดี เนื่องจากผู้คนอาจไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหรืออาจไม่สามารถหาซื้อได้

จากข้อมูลของ Eurostat ซึ่งเป็นหน่วยงานทางสถิติของสหภาพยุโรป อัตราความยากจนได้เพิ่มขึ้น ในปี 2021 ประชากร 95.4 ล้านคนใน EUคิดเป็น 21.7% ของประชากรทั้งหมด เสี่ยงต่อความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคมกล่าวคือ อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ประสบความยากจนอย่างน้อยหนึ่งในสามประการและความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางสังคม (ความเสี่ยงจากความยากจน การกีดกันทางวัตถุและทางสังคมอย่างรุนแรง และ/หรือการอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีความเข้มข้นในการทำงานต่ำมาก) ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2020 (94.8 ล้านคน; 21.6% ของประชากร) 

ในบรรดาประชากร 95.4 ล้านคนในสหภาพยุโรปที่เผชิญกับความเสี่ยงจากความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคม ราว 5.9 ล้านคน (1.3% ของประชากรทั้งหมด) อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากจนและความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางสังคมทั้งสามอย่างพร้อมกัน

ผู้สูงอายุรอรับบริจาคประชาชน

ในปี 2021 ผู้คน 73.7 ล้านคนในสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงต่อความยากจน ในขณะที่ 27.0 ล้านคนถูกกีดกันทางวัตถุและทางสังคมอย่างรุนแรง และ 29.3 ล้านคนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีความเข้มข้นในการทำงานต่ำ 

ความเสี่ยงต่อความยากจนหรือการกีดกันทางสังคมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สัดส่วนสูงสุดของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคมบันทึกอยู่ในโรมาเนีย (34%) บัลแกเรีย (32%) กรีซ และสเปน (28%) 

ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนต่ำสุดของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคมบันทึกไว้ในสาธารณรัฐเช็ก (11%) สโลวีเนีย (13%) และฟินแลนด์ (14%)

สาเหตุอื่น ๆ ของความอดอยากในยุโรปประเทศ รวมถึงความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยูเครนได้นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างกว้างขวางในประเทศ ตามโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ ผู้คนกว่าสี่ล้านคนในยูเครนมีความไม่มั่นคงทางอาหาร รวมถึงอีกสามล้านคนที่ไม่มั่นคงทางอาหารขั้นรุนแรง ในทำนองเดียวกัน แผ่นดินไหวในเนปาลในปี 2015 ทำให้ระดับความอดอยากในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ผู้หญิงที่อุ้มลูกของเขาไว้ในที่พักพิง

อีกสาเหตุหนึ่งคือโภชนาการและการรับประทานอาหารที่ไม่ดี โภชนาการที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่าง รวมถึงโรคอ้วน ซึ่งทำให้ยากต่อการเข้าถึงและซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ บางคนอาจไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมและวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลให้พวกเขาอาจกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งไม่ได้ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ

เด็ก ๆ เล่นบนสไลด์

ความหิวส่งผลกระทบต่อผู้คนและชุมชนอย่างไร

มีผลเสียหลายประการต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และผลผลิตของผู้คน ภาวะทุพโภชนาการสามารถนำไปสู่การเติบโตที่แคระแกรน ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และเพิ่มความไวต่อการเจ็บป่วย เด็กที่หิวโหยมักจะขาดเรียนและเรียนได้ไม่ดีเมื่อเข้าชั้นเรียน

ผู้ใหญ่ที่หิวโหยจะมีประสิทธิผลในการทำงานน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะล้มป่วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นเดียวกับบุคคล เมื่อสมาชิกในชุมชนได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ ชุมชนทั้งหมดจะเดือดร้อน ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีสามารถนำไปสู่อัตราการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ลดลง

คนกอดกัน

 กลยุทธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

มีกลยุทธ์มากมายที่สามารถใช้เพื่อช่วยลดความไม่มั่นคงทางอาหารในยุโรป

1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ดิ้นรนเพื่อให้พอใช้

วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้สร้างความตึงเครียดให้กับการเงินของผู้คนจำนวนมาก ทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีกลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน สิ่งเหล่านี้รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ การให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจจ้างและรักษาพนักงานไว้ นอกจากนี้ การให้การฝึกอบรมงานและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพสามารถช่วยให้บุคคลได้รับทักษะที่จำเป็นในการหางานที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เราสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินสามารถยืนหยัดและดำเนินชีวิตต่อไปได้

2. อาสาใช้เวลาของคุณที่ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างผลกระทบคือการสละเวลาของคุณเป็นอาสาสมัครที่ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป งานอาสาสมัครในลักษณะนี้ทำให้คุณสามารถช่วยเหลือผู้ที่หิวโหยได้โดยตรง และจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆ การสละเวลาของคุณเป็นอาสาสมัคร คุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในชีวิตของผู้ที่กำลังเผชิญกับความอดอยาก

บริการอาหารในพื้นที่ชุมชนห่างไกล

3. ร่วมมือกับธนาคารอาหารในท้องถิ่นและครัวซุปเพื่อช่วยแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ต้องการ

เพื่อช่วยต่อสู้กับปัญหานี้ หลายองค์กรได้ร่วมมือกับธนาคารอาหารในท้องถิ่นและครัวซุปเพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นมากแก่ผู้ที่ต้องการ นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่ดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดขยะด้วยการทำให้มั่นใจว่าอาหารส่วนเกินถูกนำไปใช้ประโยชน์แทนที่จะจบลงด้วยการฝังกลบ ด้วยความร่วมมือเหล่านี้ องค์กรต่างๆ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีใครหิวโหย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความยั่งยืนและลดปริมาณขยะ

4. บริจาคเงินหรืออาหารให้กับธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป

เราทุกคนมีพลังที่จะสร้างความแตกต่างและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโดยการบริจาคเงิน crypto หุ้นหรืออาหารให้กับธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป ด้วยการบริจาคของคุณ คุณสามารถช่วยจัดหาอาหารจากพืชให้กับครอบครัวที่ต้องดิ้นรนกับความหิวโหยและความยากจน 

ผู้หญิงเสิร์ฟอาหารในพื้นที่ในช่วงฤดูหนาว

Food for Life Global ความช่วยเหลือด้านอาหารในยุโรป

FFLG จัดหาอาหารร้อนจากพืชและทรัพยากรฟรีแก่ผู้พลัดถิ่นจากวิกฤตยูเครน FFLG ได้ตอบสนองต่อวิกฤตผู้ลี้ภัยในอดีต และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกวิถีทางที่เราทำได้

ด้วยโปรแกรมอาหารและทรัพยากรของเรา FFLG ช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล และทรัพยากรที่จำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในยูเครนเพื่อจัดหาโอกาสในการฝึกอบรมงานให้กับผู้ลี้ภัย เพื่อให้พวกเขาได้รับทักษะที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

ความหิวโหยเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในภูมิภาคนี้ แม้จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการพัฒนามากที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีผู้คนหลายล้านคนที่กำลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการ

ความอดอยากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน การว่างงาน และการพลัดถิ่น

สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือค่ายผู้ลี้ภัยที่การเข้าถึงอาหารมีจำกัด จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับปัญหานี้และดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้

Paul Turner

Paul Turner

Paul Turner ผู้ร่วมก่อตั้ง Food for Life Global ในปีพ.ศ. 1995 ท่านเป็นอดีตพระสงฆ์ ผู้คร่ำหวอดของธนาคารโลก ผู้ประกอบการ โค้ชชีวิตแบบองค์รวม พ่อครัวมังสวิรัติ และเป็นผู้เขียนหนังสือ 6 เล่ม ได้แก่ FOOD YOGA 7 สูงสุดเพื่อความสุขทางจิตวิญญาณ

นาย. Turner เดินทางไป 72 ประเทศในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยก่อตั้งโครงการ Food for Life ฝึกอบรมอาสาสมัคร และบันทึกความสำเร็จของพวกเขา

ทิ้งข้อความไว้

ช่วยเหลือสนับสนุน
Food for Life Global

วิธีการสร้างผลกระทบ

บริจาค

ช่วยเหลือผู้คน

สกุลเงิน Crypto

บริจาค Crypto

Animal

ช่วยเหลือสัตว์

ระดมเงินทุน

ระดมเงินทุน

โครงการ

โอกาสอาสาสมัคร
เป็นผู้สนับสนุน
เริ่มโครงการของคุณเอง
การช่วยเหลือฉุกเฉิน

อาสาสมัคร
โอกาส

กลายเป็น
ผู้สนับสนุน

เริ่มต้นของคุณ
โครงการของตัวเอง

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การบรรเทาทุกข์