เมนู

ความหิวโหยในยุโรป: ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น

เป็นปัญหาที่รุนแรงและเพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก แต่ผู้คนหลายล้านคนยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการในยุโรป แม้ว่าอาจไม่ใช่ปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่ก็ยังเป็นปัญหาหลักสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคนี้

1 ใน 5 คนในยุโรปไม่ได้รับอาหารเพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานเป็นประจำ ความช่วยเหลือด้านอาหารเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้ แต่ความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องมองหาวิธีการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในความยากจนและให้การสนับสนุนผู้ที่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยจากความอดอยาก

จากสาเหตุของความหิวโหยไปจนถึงผลกระทบต่อบุคคลและชุมชน เราจะสำรวจว่าอะไรที่ขับเคลื่อนวิกฤตินี้และวิธีแก้ไข เมื่อเข้าใจปัญหาและผลกระทบ เราสามารถดำเนินการเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขได้

อะไรคือสาเหตุของความไม่มั่นคงทางอาหารขั้นรุนแรง ในยุโรป

ความยากจนเป็นสาเหตุสำคัญของความอดอยากในยุโรป เนื่องจากผู้คนไม่สามารถซื้ออาหารได้เพียงพอต่อความต้องการทางโภชนาการ สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง และการพลัดถิ่น

จากข้อมูลของ Eurostat ซึ่งเป็นหน่วยงานสถิติของสหภาพยุโรป อัตราความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2021 ประชากร 95.4 ล้านคนใน EUคิดเป็น 21.7% ของประชากรทั้งหมด เสี่ยงต่อความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคมกล่าวคือ อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างน้อยหนึ่งในสามประการและความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางสังคม (ความเสี่ยงจากความยากจน วัตถุสิ่งของที่รุนแรง และการกีดกันทางสังคม และ/หรือการอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีความเข้มข้นในการทำงานต่ำมาก) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020 (94.8 ล้านคนประสบปัญหาความยากจน)

ในปี 2021 ประชากร 73.7 ล้านคนในสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงต่อความยากจน 27.0 ล้านคนถูกกีดกันทางวัตถุและทางสังคมอย่างรุนแรง และ 29.3 ล้านคนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีความเข้มข้นในการทำงานต่ำ 

ความเสี่ยงต่อความยากจนหรือการกีดกันทางสังคมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เปอร์เซ็นต์สูงสุดของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคมบันทึกไว้ในโรมาเนีย (34%) บัลแกเรีย (32%) กรีซ และสเปน (ทั้งคู่ 28%) 

ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนต่ำสุดของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความยากจนหรือการถูกกีดกันทางสังคมบันทึกไว้ในสาธารณรัฐเช็ก (11%) สโลวีเนีย (13%) และฟินแลนด์ (14%)

สาเหตุอื่นๆ ของความอดอยากในยุโรป ได้แก่ ความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ ตามโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ ผู้คนกว่าสี่ล้านคนในยูเครนไม่ปลอดภัยด้านอาหาร นอกจากนี้ แผ่นดินไหวในเนปาลในปี 2015 ทำให้ระดับความอดอยากในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อีกสาเหตุหนึ่งคือโภชนาการและการรับประทานอาหารที่ไม่ดี นอกจากนี้ บางคนอาจไม่ทราบเพียงพอเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมและวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลให้พวกเขาอาจกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งไม่ได้ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ

ความหิวส่งผลกระทบต่อผู้คนและชุมชนอย่างไร

ความหิวมีผลเสียหลายประการต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และผลผลิตของผู้คน ภาวะทุพโภชนาการสามารถนำไปสู่การเติบโตที่แคระแกรน ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และเพิ่มความไวต่อการเจ็บป่วย นอกจากนี้ เด็กที่หิวโหยมักจะขาดเรียนและเรียนได้ไม่ดีเมื่อเข้าชั้นเรียน

ผู้ใหญ่ที่หิวโหยจะมีประสิทธิผลในการทำงานน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะล้มป่วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นเดียวกับบุคคล โภชนาการที่ไม่ดีสามารถนำไปสู่การเพิ่มอัตราการเกิดอาชญากรรม ความรุนแรง และผลผลิตทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

มีกลยุทธ์มากมายที่สามารถใช้เพื่อช่วยลดความไม่มั่นคงทางอาหารในยุโรป

1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ดิ้นรนเพื่อให้พอใช้

วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้การเงินของผู้คนจำนวนมากตึงเครียด ทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้ง; 

มอบทุน

ให้บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ

การสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจจ้างและรักษาพนักงานไว้

การฝึกอบรมงานและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพสามารถช่วยได้เช่นกัน เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เราสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินสามารถยืนหยัดและดำเนินชีวิตต่อไปได้

2. อาสาใช้เวลาของคุณที่ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างผลกระทบคือการเป็นอาสาสมัครที่ธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป งานอาสาสมัครประเภทนี้ทำให้คุณสามารถช่วยเหลือผู้ที่หิวโหยได้โดยตรง และจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของอื่นๆ การสละเวลาเป็นอาสาสมัคร คุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในชีวิตของผู้ที่กำลังเผชิญกับความอดอยาก

3. บริจาคเงิน

เราทุกคนมีพลังที่จะสร้างความแตกต่างและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโดยการบริจาคเงิน crypto หุ้น หรืออาหารให้กับธนาคารอาหารในท้องถิ่นหรือครัวซุป ด้วยการบริจาคของคุณ คุณสามารถช่วยจัดหาอาหารจากพืชให้กับครอบครัวที่ต้องดิ้นรนกับความหิวโหยและความยากจน 

Food for Life Global ความช่วยเหลือด้านอาหารในยุโรป

Food for Life Global (FFLG) ได้จัดหาอาหารและทรัพยากรจากพืชฟรีแก่ผู้พลัดถิ่นจากวิกฤตการณ์ยูเครน FFLG ได้ตอบสนองต่อวิกฤตผู้ลี้ภัยในอดีต และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกวิถีทางที่เราทำได้

ด้วยโปรแกรมอาหารและทรัพยากรของเรา FFLG ช่วยให้ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล และทรัพยากรที่จำเป็นอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในยูเครนเพื่อจัดหาโอกาสในการฝึกอบรมงานให้กับผู้ลี้ภัย เพื่อให้พวกเขาได้รับทักษะที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

ความหิวโหยเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในภูมิภาคนี้ แม้จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการพัฒนามากที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีผู้คนหลายล้านคนที่กำลังต่อสู้กับความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการ

ความอดอยากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากความท้าทายทางเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน การว่างงาน และการพลัดถิ่น

สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือค่ายผู้ลี้ภัยที่เข้าถึงอาหารได้อย่างจำกัด จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับปัญหานี้และดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้

Paul Turner

Paul Turner

Paul Turner ผู้ร่วมก่อตั้ง Food for Life Global ในปีพ.ศ. 1995 ท่านเป็นอดีตพระสงฆ์ ผู้คร่ำหวอดของธนาคารโลก ผู้ประกอบการ โค้ชชีวิตแบบองค์รวม พ่อครัวมังสวิรัติ และเป็นผู้เขียนหนังสือ 6 เล่ม ได้แก่ FOOD YOGA 7 สูงสุดเพื่อความสุขทางจิตวิญญาณ

นาย. Turner เดินทางไป 72 ประเทศในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยก่อตั้งโครงการ Food for Life ฝึกอบรมอาสาสมัคร และบันทึกความสำเร็จของพวกเขา

ทิ้งข้อความไว้

ช่วยเหลือสนับสนุน
Food for Life Global

วิธีการสร้างผลกระทบ

บริจาค

ช่วยเหลือผู้คน

สกุลเงิน Crypto

บริจาค Crypto

Animal

ช่วยเหลือสัตว์

ระดมเงินทุน

ระดมเงินทุน

โครงการ

โอกาสอาสาสมัคร
เป็นผู้สนับสนุน
เริ่มโครงการของคุณเอง
การช่วยเหลือฉุกเฉิน

อาสาสมัคร
โอกาส

กลายเป็น
ผู้สนับสนุน

เริ่มต้นของคุณ
โครงการของตัวเอง

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การบรรเทาทุกข์