เมนู

วิธีการรับการลดหย่อนภาษีเพื่อการกุศล

ทำความเข้าใจกับการหักภาษีเพื่อการกุศล

การหักภาษีเพื่อการกุศลช่วยให้คุณลดค่าภาษีลงได้เพื่อเป็นรางวัลสำหรับความมีน้ำใจของคุณ ระบบนี้ส่งเสริมการทำบุญโดยการทำให้เป็นประโยชน์ทางการเงินสำหรับบุคคลและธุรกิจเพื่อสนับสนุนงานการกุศล

อะไรเข้าข่ายเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล?

ในสหรัฐอเมริกา หากต้องการลดหย่อนภาษีได้ การบริจาคจะต้องดำเนินการให้กับองค์กรที่ IRS ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า "ผ่านคุณสมบัติ" ซึ่งรวมถึงองค์กรประเภทต่างๆ เช่น สถาบันศาสนา องค์กรการศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์และวรรณกรรม และองค์กรที่ทำงานเพื่อป้องกันการทารุณกรรมเด็กหรือสัตว์

มีองค์กรการกุศลหลายประเภทที่ IRS ยอมรับ โดยแต่ละประเภทมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเฉพาะ:

องค์กร 501(c)(3): เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด รวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะและมูลนิธิเอกชน โดยทั่วไปการบริจาคให้กับองค์กรตามมาตรา 501(c)(3) จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับผู้บริจาค องค์กรเหล่านี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง

โบสถ์และองค์กรทางศาสนา: สิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ 501(c)(3) แต่มีกฎเกณฑ์บางประการที่แตกต่างกัน พวกเขามีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและยังสามารถรับเงินบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

501(c)(4) องค์กรสวัสดิการสังคมชุมชน: ซึ่งรวมถึงลีกพลเมืองและสมาคมพนักงานในท้องถิ่น พวกเขาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง แต่โดยทั่วไปแล้วการบริจาคให้กับพวกเขาจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

501(c)(6) ลีกธุรกิจ หอการค้า: องค์กรเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงธุรกิจและชุมชน พวกเขาได้รับการยกเว้นภาษี แต่เงินบริจาคไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลได้

องค์กรไม่แสวงผลกำไรประเภทอื่นๆ: IRS ยอมรับองค์กรไม่แสวงผลกำไรมากกว่า 30 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ด้านภาษีที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง ได้แก่ องค์กร 501(c)(12) เช่น สมาคมประกันชีวิตที่มีเมตตา และบริษัทชลประทานหรือคูน้ำร่วมกัน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีหลักของการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลคือความสามารถในการหักเงินบริจาคเหล่านี้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎและข้อจำกัดของ IRS สำหรับองค์กรต่างๆ การได้รับสถานะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นผลประโยชน์หลัก ช่วยให้พวกเขาใช้เงินทุนของตนโดยตรงเพื่อจุดประสงค์ของตนได้มากขึ้น

เกณฑ์คุณสมบัติในการหักภาษีเพื่อการกุศล

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ IRS สำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจว่าองค์กรใดมีสิทธิ์รับเงินบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้ และรูปแบบการบริจาคใดบ้างที่ได้รับการยอมรับ

องค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับ

IRS เก็บรักษารายชื่อองค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับ การบริจาคให้กับองค์กรเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี ในขณะที่การบริจาคให้กับนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี คุณยังสามารถค้นหาได้ที่ เว็บไซต์ไกด์สตาร์ ซึ่งยังมีบทสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับการกุศลอีกด้วย

ประเภทของการบริจาคที่มีคุณสมบัติ

โดยทั่วไป เงินสด สินค้าที่จับต้องได้ และหุ้นเป็นรูปแบบการบริจาคที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม บริการหรือมูลค่าของเวลาของคุณ แม้ว่าจะมีสาระสำคัญก็ตาม จะไม่เข้าเกณฑ์การหักภาษี ตัวอย่างบางส่วน:

การบริจาคเงินสด: หากคุณบริจาคเงิน 500 ดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณสามารถหักเงินจำนวนนี้ออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณได้

การบริจาคทรัพย์สิน: การบริจาครถยนต์ใช้แล้วมูลค่า 2,000 ดอลลาร์ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการบริจาคที่สามารถหักลดหย่อนได้

การคำนวณการลดหย่อนภาษีเพื่อการกุศลของคุณ

กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถหักได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับประเภทการบริจาคและองค์กรที่คุณบริจาคให้

แยกรายการเทียบกับการหักเงินมาตรฐาน

คุณต้องลงรายการการหักเงินจากการคืนภาษีเพื่อขอรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อวางแผนภาษีและการบริจาคเพื่อการกุศล

ตัวอย่างเช่น หากการหักเงินแยกรายการทั้งหมดของคุณ รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล เกินจำนวนเงินหักมาตรฐาน ($12,550 สำหรับผู้ยื่นแบบเดี่ยวในปี 2021) การลงรายการจะมีประโยชน์มากกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินหักแยกรายการ 15,000 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล 3,000 ดอลลาร์ การแยกรายการจะช่วยให้คุณลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีได้ในจำนวนที่มากขึ้น

ข้อจำกัดและข้อจำกัดในการหักเงิน

IRS กำหนดวงเงินที่คุณสามารถหักได้ตามรายได้รวมที่ปรับแล้ว (AGI) โดยปกติคุณสามารถหักเงิน AGI ของคุณได้มากถึง 60% สำหรับการบริจาคเงินสด

หากรายได้รวมที่ปรับปรุงแล้ว (AGI) ของคุณคือ 100,000 ดอลลาร์ โดยทั่วไปคุณสามารถหักเงินบริจาคเพื่อการกุศลได้สูงสุดถึง 60,000 ดอลลาร์ (60% ของ AGI) หากคุณบริจาคเงิน $70,000 คุณจะไม่สามารถหักเงินส่วนเกิน $10,000 ได้

เอกสารและการเก็บบันทึก

การเก็บบันทึกที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันการบริจาคเพื่อการกุศลของคุณ ซึ่งรวมถึงการเก็บใบเสร็จรับเงิน การยืนยันการบริจาค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการบริจาคเงินสดจำนวน 250 ดอลลาร์ คุณควรเก็บใบแจ้งยอดธนาคารหรือหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรการกุศล

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่นี้ บทความเกี่ยวกับ Investopedia

ติดตามการบริจาค

เก็บรักษาบันทึกโดยละเอียดของการบริจาคทั้งหมด รวมถึงวันที่ จำนวนเงิน และองค์กรผู้รับ ซึ่งจะทำให้กระบวนการเตรียมภาษีของคุณง่ายขึ้น

เอกสารสำคัญในการยื่นภาษี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น หนังสือตอบรับการบริจาคที่มีมูลค่ามากกว่า 250 ดอลลาร์ และบันทึกธนาคารสำหรับของขวัญเป็นเงิน

เอกสารสำคัญได้แก่:

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ: นี่อาจเป็น

ใบขับขี่ของคุณหรือบัตรประจำตัวรูปแบบอื่น

สำเนาการคืนภาษีของปีที่แล้ว: ช่วยในการตรวจสอบรายได้และการหักเงินที่ผ่านมา

บัตรประกันสังคม: สำหรับตัวคุณเองและผู้อยู่ในอุปการะ

ประกาศของ IRS หรือรัฐ: หากคุณได้รับใดๆ ในระหว่างปี

เอกสารรายได้: รวมถึงรายได้ทุกรูปแบบเช่น:

แบบฟอร์ม W-2 จากนายจ้าง

แบบฟอร์ม 1099 สำหรับรายได้อื่นๆ เช่น งานอิสระ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินอุดหนุนของรัฐบาล

งบการเงิน: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน

เอกสารสำหรับกิจกรรมสินทรัพย์ทุน: หากมี เพื่อรายงานการขายหรือการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินหรือการลงทุน

สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมก่อนเริ่มเตรียมภาษี ช่วยให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและช่วยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ครบถ้วนและถูกต้อง

การนำกฎหมายภาษี

การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการหักเงินของคุณให้สูงสุดและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดทราบว่ากฎหมายภาษีแตกต่างกันไปตามรัฐและภูมิภาค

หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในกฎหมายภาษีสำหรับปีภาษี 2023 โปรดดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ดังนี้

Kiplinger: นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีที่สำคัญและการปรับเกณฑ์สำหรับปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายได้ที่ส่งผ่านและอัตราระยะทางมาตรฐานสำหรับธุรกิจ [1].

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ IRS: ห้องข่าวของ IRS เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการอัปเดตภาษีและการปรับอัตราเงินเฟ้อประจำปีสำหรับข้อกำหนดด้านภาษีต่างๆ [2].

ศูนย์การเรียนรู้ Schwab: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวงเล็บภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงการหักเงินแบบมาตรฐานและแบบแยกรายการ และขีดจำกัดบัญชีการเกษียณอายุ [3].

H&R Block: กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในตารางภาษีและอัตราภาษีเงินได้สำหรับปี 2023 ซึ่งมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [4].

ธนาคารในสหรัฐฯ: เสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนในวงเล็บภาษีและการเปลี่ยนแปลงภาษีที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลและทรัสต์ [5].

TurboTax โดย Intuit: ทรัพยากรสำหรับการเพิ่มภาษีตามแผนและการปรับในวงเล็บภาษี การหักเงิน และเครดิต [6].

แหล่งข้อมูลเหล่านี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและทันสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี ซึ่งทำให้ข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่าสำหรับทั้งบุคคลและผู้เชี่ยวชาญ

กฎหมายภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ซึ่งส่งผลต่อวิธีการหักเงินบริจาคของคุณ ติดตามกฎหมายใหม่หรือการปรับปรุง IRS

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสามารถให้คำแนะนำอันมีค่าซึ่งปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โดยช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี

หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาด้านภาษีหรือบริษัทบัญชีชั้นนำ ต่อไปนี้เป็นไดเรกทอรีและแหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าที่ควรพิจารณา:

ไดเรกทอรี CPA: ไดเรกทอรีที่ครอบคลุมเพื่อค้นหา CPA และนักบัญชี โดยเสนอตัวเลือกที่หลากหลาย [1].

Clutch.co: นำเสนอรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีชั้นนำ พร้อมด้วยบทวิจารณ์และข้อมูลโดยละเอียดเพื่อช่วยในการเลือก [2].

ไดเรกทอรี IRS: ไดเรกทอรีของ IRS ประกอบด้วยผู้จัดเตรียมที่มี PTIN (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จัดเตรียม) และเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้สำหรับการค้นหาผู้จัดเตรียมภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม [3].

TrustRadius: เสนอบทวิจารณ์ การเปรียบเทียบ และทางเลือกสำหรับผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีต่างๆ เพื่อช่วยธุรกิจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล [4].

บริษัทภาษีและการบัญชีที่ดีที่สุดของ Forbes America: รายการนี้เน้นย้ำถึงบริษัทที่ได้รับการแนะนำมากที่สุดสำหรับบริการด้านภาษีและการบัญชีในสหรัฐอเมริกา โดยอิงตามการสำรวจของมืออาชีพ [5].

Taxation Directory: ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะหลากหลาย เช่น Chartered Accountants และ Tax Experts โดยให้บริการที่ปรึกษาที่หลากหลาย [6].

ไดเรกทอรีและแหล่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการค้นหาที่ปรึกษาด้านภาษีที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการบริจาคเพื่อการกุศลของคุณ

นำแนวทางเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อการกุศลเพื่อเพิ่มทั้งผลกระทบและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคุณให้สูงสุด นอกจากนี้ ให้พิจารณาว่าองค์กรการกุศลเสนอผลกระทบทางสังคมที่วัดผลได้สำหรับการบริจาคของคุณหรือไม่ นี่คือสิ่งที่ กรุณาระบบนิเวศ เชี่ยวชาญด้าน

การบริจาคเชิงกลยุทธ์

พิจารณาเทคนิคต่างๆ เช่น การบริจาคเป็นกลุ่มหรือการบริจาคทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคุณ

การให้การกุศลเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อเพิ่มผลกระทบจากการบริจาคของคุณให้สูงสุด นี่คือองค์ประกอบสำคัญ:

การกำหนดเป้าหมายการกุศลของคุณ: เริ่มต้นด้วยการชี้แจงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้วยการให้ สิ่งนี้ควรสอดคล้องกับค่านิยมและความหลงใหลส่วนตัวของคุณ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยกำหนดทิศทางทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่สาเหตุที่คุณสนใจ [3].

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: รักษาการสนทนาอย่างเปิดเผยกับองค์กรที่คุณสนับสนุน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคของคุณจะถูกนำไปใช้ตามที่ตั้งใจไว้ และปรับความพยายามในการกุศลของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์ [2].

การสร้างกลยุทธ์ที่กำหนด: กลยุทธ์ที่มีโครงสร้างที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณสำหรับการบริจาค การตัดสินใจเกี่ยวกับความถี่ในการบริจาคของคุณ และการเลือกว่าจะสนับสนุนสาเหตุในท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับโลก [4].

การให้โดยเสียภาษี: พิจารณาใช้กลไกต่างๆ เช่น กองทุนที่ได้รับการแนะนำจากผู้บริจาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนผลประโยชน์ด้านการกุศลของคุณ [6].

การติดตามและปรับเปลี่ยน: ตรวจสอบผลกระทบของการมีส่วนร่วมของคุณเป็นประจำ ปรับกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของจุดประสงค์ที่คุณสนับสนุน

การนำแนวทางเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริจาค คุณสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายและยั่งยืนมากขึ้นในสิ่งที่คุณหลงใหลได้

การบริจาคออนไลน์และมือถือ

ยุคดิจิทัลทำให้การกุศลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายก่อนทำการบริจาค แพลตฟอร์มเช่น กล่องบริจาค, บล็อกการให้,หรือ ให้ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

ใบเสร็จรับเงินและบันทึกการให้ออนไลน์

รักษาเส้นทางการบริจาคดิจิทัลของคุณ รวมถึงอีเมลยืนยันและบันทึกการทำธุรกรรม

การจับคู่องค์กรและการบริจาคเพื่อการกุศล

องค์กรการกุศล 100 อันดับ นักเดินเรือการกุศล สภาแห่งชาติ

นายจ้างหลายรายเสนอโปรแกรมจับคู่การบริจาค ซึ่งสามารถขยายผลกระทบของการให้ของคุณ

หากคุณบริจาคเงิน 500 ดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลและนายจ้างของคุณมีโครงการที่ตรงกัน นายจ้างอาจบริจาค 500 ดอลลาร์ได้เช่นกัน จำนวนเงินที่หักลดหย่อนของคุณยังคงอยู่ที่ 500 ดอลลาร์ แต่เงินบริจาคทั้งหมดเพื่อการกุศลคือ 1,000 ดอลลาร์

ของขวัญที่จับคู่กันขององค์กรแสดงถึงแง่มุมสำคัญของการทำบุญองค์กร โดยที่บริษัทต่างๆ จะจับคู่ทางการเงินกับการบริจาคที่พนักงานของพวกเขาให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การปฏิบัตินี้ช่วยเพิ่มผลกระทบของการบริจาคเพื่อการกุศลของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า สาระสำคัญของการจับคู่องค์กรไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการเสริมสร้างรอยเท้าเพื่อการกุศลของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำบุญ [1].

เหตุผลเบื้องหลังโครงการดังกล่าวมีหลายแง่มุม ประการแรก ลดความซับซ้อนของกระบวนการบริจาคขององค์กร ช่วยให้การกระจายเงินทุนขององค์กรในสาเหตุต่างๆ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น ประการที่สอง สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจอันทรงพลังสำหรับพนักงาน โดยขยายความมุ่งมั่นส่วนตัวของพวกเขาต่อสิ่งที่พวกเขาสนับสนุน [2, 4].

อัตราการจับคู่จะแตกต่างกันไป โดยบริษัทมักจะเสนอการแข่งขันแบบตัวต่อตัว สองต่อหนึ่ง หรือแม้แต่สามต่อหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าทุกๆ ดอลลาร์ที่พนักงานบริจาค บริษัทจะบริจาคในจำนวนที่เท่ากันหรือมากกว่า ซึ่งช่วยเพิ่มการบริจาคโดยรวมให้กับองค์กรการกุศลที่เลือกได้อย่างมีนัยสำคัญ [3].

ของขวัญที่เข้าคู่กันขององค์กรจึงมีบทบาทสำคัญในการขยายการเข้าถึงและประสิทธิผลของการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งสำหรับพนักงานและองค์กรที่พวกเขาเลือกที่จะสนับสนุน

การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมจับคู่นายจ้าง

ทำความเข้าใจนโยบายการจับคู่นายจ้างของคุณเพื่อใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ในการเพิ่มผลกระทบด้านการกุศลของคุณให้สูงสุด

โปรแกรมการจับคู่นายจ้างจะขยายผลกระทบของการบริจาคส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ด้วยการจับคู่เงินสมทบของพนักงาน โปรแกรมเหล่านี้จะเพิ่มการสนับสนุนบัญชีการเกษียณอายุหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้น และเพิ่มผลประโยชน์โดยรวมของการมีส่วนร่วมดังกล่าวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง [2, 5].

เอกสารสำหรับการจับคู่ของขวัญ

เก็บบันทึกการบริจาคของคุณและเงินสมทบที่ตรงกันจากนายจ้างของคุณ

การหักภาษีสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

การลดหย่อนภาษีส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจทางการเงินขององค์กรและบุคคล ลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว และส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การหักเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงาน การออม และองค์กรธุรกิจ ซึ่งมักจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ [5].

แนวโน้มการบริจาคเพื่อการกุศลในอนาคต

รับข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ๆ ของการทำบุญ และวิธีที่สิ่งเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อการบริจาคเพื่อการกุศลและการหักภาษี

แนวโน้มสำคัญในการบริจาคเพื่อการกุศลในอนาคต ได้แก่:

เน้นที่ของขวัญที่ไม่จำกัด: องค์กรการกุศลกำลังมองหาเงินทุนที่ไม่จำกัดมากขึ้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานมากขึ้น [2].

การระดมทุนเพื่อความร่วมมือ: มีความพยายามในการระดมทุนร่วมกันเพิ่มขึ้นระหว่างผู้บริจาคเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด [3].

การบริจาคที่มุ่งเน้นผลลัพธ์: ผู้บริจาคกำลังมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่วัดได้จากการบริจาคของพวกเขา [6].

การกระจายตัวของผู้บริจาค: มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้บริจาคในวงกว้างขึ้น รวมถึงผู้บริจาครายย่อย [4].

บทบาทของเทคโนโลยีในการทำบุญ

เทคโนโลยียังคงเปลี่ยนแปลงวิธีการบริจาคและติดตามการบริจาคของเราอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความใจบุญสุนทานอย่างมีนัยสำคัญโดยการขยายขอบเขตการเข้าถึงและผลกระทบ แนวโน้มสำคัญ ได้แก่ การรวม AI และบล็อกเชน การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และการปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูล แพลตฟอร์มดิจิทัลและโซเชียลมีเดียกำลังสร้างวิธีการการกุศลรูปแบบใหม่ที่น่ามีส่วนร่วมมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้องค์กรการกุศลสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกและควบคุม AI ในภาคสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น [1], [2], [4].

ด้านจริยธรรมของการบริจาคเพื่อการกุศล

การให้เพื่อการกุศลไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น มันเป็นภาพสะท้อนถึงค่านิยมและความมุ่งมั่นของคุณในการปรับปรุงสังคม

การให้การกุศลอย่างมีจริยธรรมเน้นย้ำถึงความจำเป็นทางศีลธรรมในการแบ่งปันโชคลาภ และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการเร่งด่วนของผู้ทุกข์ทรมาน โดยเกี่ยวข้องกับการเคารพเจตนาของผู้บริจาค การสร้างสมดุลระหว่างความหลงใหลส่วนบุคคลกับความต้องการของสังคม และบูรณาการข้อกังวลด้านจริยธรรมเข้ากับการพิจารณาทางวัฒนธรรมและสังคม [2], [3], [6].

การเลือกสาเหตุที่เหมาะสม

เลือกสาเหตุที่ตรงใจคุณและสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของคุณเพื่อความพึงพอใจที่มากขึ้น ไม่เช่นนั้นคุณอาจรู้สึกไม่พอใจกับการให้ การบริจาคเงินหรือเวลาต้องได้รับพลังจากความจริงที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณทุกวัน 

บทสรุปและความคิดสุดท้าย

โปรดจำไว้ว่า การบริจาคเพื่อการกุศลไม่ใช่แค่การได้ลดหย่อนภาษีเท่านั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับโลก กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันไม่เกี่ยวกับเงิน แต่มันเกี่ยวกับมรดกที่คุณทิ้งไว้เบื้องหลัง 

คำถามที่พบบ่อย

อะไรเข้าข่ายเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี?

การบริจาคเพื่อการกุศลอาจรวมถึงเงินสด ทรัพย์สิน หรือหุ้นที่มอบให้กับองค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

อะไรเข้าข่ายเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี?

การบริจาคเพื่อการกุศลอาจรวมถึงเงินสด ทรัพย์สิน หรือหุ้นที่มอบให้กับองค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

ฉันจำเป็นต้องลงรายการการหักเงินของฉันเพื่อขอรับการหักภาษีเพื่อการกุศลหรือไม่?

ใช่ คุณต้องลงรายการการหักเงินตามกำหนดการ A (แบบฟอร์ม 1040) เพื่อขอรับการหักภาษีเพื่อการกุศล

มีการจำกัดจำนวนเงินที่ฉันสามารถหักจากการบริจาคเพื่อการกุศลได้หรือไม่?

โดยทั่วไป คุณสามารถหักเงินได้สูงสุดถึง 60% ของรายได้รวมที่ปรับแล้วของคุณสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล

ฉันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอลดหย่อนภาษีเพื่อการกุศล?

เก็บใบเสร็จรับเงิน จดหมายจากองค์กรการกุศล และบันทึกธนาคารไว้เป็นหลักฐานการบริจาคของคุณ

ฉันสามารถหักเวลาที่ใช้ในการเป็นอาสาสมัครได้หรือไม่?

การบริจาคระหว่างประเทศบางรายการอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการหักเงิน ตรวจสอบว่าองค์กรการกุศลระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจาก IRS หรือไม่

ฉันควรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มการลดหย่อนภาษีเพื่อการกุศลให้สูงสุด?

พิจารณาการให้การกุศลเชิงกลยุทธ์ เช่น การบริจาคเป็นกลุ่มหรือการบริจาคทรัพย์สินอันมีค่า เพื่อเพิ่มการหักเงินให้สูงสุด

การบริจาคออนไลน์สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ใช่ ตราบใดที่พวกเขาสร้างให้กับองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บบันทึกดิจิทัลของธุรกรรมเหล่านี้

ฉันควรอัปเดตบันทึกการบริจาคเพื่อการกุศลบ่อยแค่ไหน?

อัปเดตบันทึกของคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการบริจาคแต่ละครั้ง เพื่อรักษาเอกสารที่ถูกต้องและทันสมัย

Paul Turner

Paul Turner

Paul Turner ผู้ร่วมก่อตั้ง Food for Life Global ในปีพ.ศ. 1995 ท่านเป็นอดีตพระสงฆ์ ผู้คร่ำหวอดของธนาคารโลก ผู้ประกอบการ โค้ชชีวิตแบบองค์รวม พ่อครัวมังสวิรัติ และเป็นผู้เขียนหนังสือ 6 เล่ม ได้แก่ FOOD YOGA 7 สูงสุดเพื่อความสุขทางจิตวิญญาณ

นาย. Turner เดินทางไป 72 ประเทศในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยก่อตั้งโครงการ Food for Life ฝึกอบรมอาสาสมัคร และบันทึกความสำเร็จของพวกเขา

ทิ้งข้อความไว้

ช่วยเหลือสนับสนุน
Food for Life Global

วิธีการสร้างผลกระทบ

บริจาค

ช่วยเหลือผู้คน

สกุลเงิน Crypto

บริจาค Crypto

Animal

ช่วยเหลือสัตว์

ระดมเงินทุน

ระดมเงินทุน

โครงการ

โอกาสอาสาสมัคร
เป็นผู้สนับสนุน
เริ่มโครงการของคุณเอง
การช่วยเหลือฉุกเฉิน

อาสาสมัคร
โอกาส

กลายเป็น
ผู้สนับสนุน

เริ่มต้นของคุณ
โครงการของตัวเอง

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การบรรเทาทุกข์