Oplossing voor
Wereldhonger

Onze menselijke verantwoordelijkheid

Praktische oplossingen voor honger in de wereld

Door Paul Turner, directeur van Food for Life (oorspronkelijk gepubliceerd in januari 1999. Bijgewerkt maart 2012)

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leven vandaag meer dan een miljard mensen in de wereld in armoede.

Jeremy Rifkin, auteur van Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Industry, zegt:

Het Wereldvoedselprogramma
(WFP) rapporten

Ondanks de nobele inspanningen van het WFP en tienduizenden individuen blijft de honger in de wereld een ernstig probleem. De overtuigende waarheid is deze: nooit eerder in de menselijke geschiedenis is zo'n groot percentage van onze soort - bijna 20 procent - ondervoed. Elk jaar sterven tussen de 40 miljoen en 60 miljoen mensen over de hele wereld aan honger en aanverwante ziekten. Helaas is de tol het zwaarst voor de kinderen van de wereld.

Ondervoeding


In zijn toelichting op het UNICEF-rapport 'State of the World's Children' uit 1998, beschrijft secretaris-generaal Kofi Anan een simpele maar onaantastbare waarheid: 'Gezonde voeding kan het leven van kinderen veranderen, hun fysieke en mentale ontwikkeling verbeteren, hun gezondheid beschermen en een stevige basis voor toekomstige productiviteit. ”

Meer dan 200 miljoen kinderen onder de vijf jaar in ontwikkelingslanden zijn ondervoed. Voor hen, en voor de hele wereld, is de boodschap van Kofi Anan bijzonder urgent. Ondervoeding draagt ​​bij aan meer dan de helft van de bijna 12 miljoen sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar in ontwikkelingslanden elk jaar, en ondervoede kinderen die overleven, verliezen vaak kostbare mentale capaciteit.

Het rapport legt verder uit dat 30 jaar geleden het idee dat specifieke voedingsstoffen zouden kunnen helpen bij de behandeling van specifieke ziekten, 'van de randwetenschap' werd geslagen. 

Tegenwoordig is de rand door klinische onderzoeken en onderzoeken echter dichter bij de mainstream gekomen en is het verband tussen ondervoeding en de slechte groei van kinderen en adolescenten, baby's met een laag geboortegewicht en het vermogen van een kind om ziekte te weerstaan ​​wetenschappelijk vastgesteld. "Het is dus redelijk om te betogen", stelt het rapport, "dat in de wereldwijde strijd om sterfte en ziekte bij kinderen te verminderen, initiatieven om de voeding te verbeteren net zo krachtig en belangrijk kunnen zijn als bijvoorbeeld immunisatieprogramma's."

Het recht op goede voeding


Hoe ver de voordelen van voeding ook mogen zijn vanuit klinisch oogpunt, het verzekeren van goede voeding is ook een kwestie van internationaal recht. Het recht op goede voeding wordt het meest nadrukkelijk afgekondigd in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989. Krachtens het verdrag erkent vrijwel elke regering ter wereld het recht van alle kinderen op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard, met name het recht op goede voeding.

Volgens het leidende principe van de Conventie is goede kindervoeding een recht omdat het in het 'belang van het kind' is. Artikel 24 van het verdrag bepaalt dat staten "passende maatregelen" moeten nemen om de kinder- en kindersterfte te verminderen en om ziekte en ondervoeding te bestrijden door middel van technologie en de verstrekking van toereikend, voedzaam voedsel en veilig drinkwater. In dit licht is ieder mens op aarde verantwoordelijk voor het verlichten van ondervoeding bij kinderen, gebaseerd op internationaal recht, wetenschappelijke kennis, praktische ervaring en fundamentele menselijke moraal.

Honger in een wereld
van overvloed

Het thema van de grote internationale bijeenkomst op de Wereldvoedseltop van de Verenigde Naties in Rome in 1996 was „Honger in een wereld van overvloed”. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) van over de hele wereld kwamen bijeen om manieren te bespreken om deze wereldwijde crisis op te lossen, die blijft escaleren en het geweten en de duurzaamheid van de mensheid in de 21e eeuw uitdaagt.

De secretaris-generaal van de bijeenkomst, Dr. Kay Killingsworth, legde uit dat het probleem niet de ontoereikende voedselproductie was, maar de ongelijke verdeling. "Het resultaat is dat het voedsel de behoeftigen niet bereikt." (Zien: Een verandering van dieet kan nodig zijn om ontwikkelingslanden in staat te stellen hun mensen te voeden, zeggen wetenschappers (Guardian UK John Vidal, 23 augustus 2004)

Hebzucht niet
schaarste


De Vedische geschriften van India geven ons enig inzicht in de aard van mededogen en spiritualiteit:

'Al het bezielde of levenloze wezen dat zich in het universum bevindt, wordt gecontroleerd en is eigendom van de Heer. Men zou daarom alleen die dingen moeten accepteren die voor hemzelf nodig zijn, die opzij zijn gezet als zijn quotum, en men mag andere dingen niet accepteren, goed wetende van wie ze zijn. '

Door goddelijke regeling voorziet Moeder Natuur in de behoeften van alle levende wezens. Overwonnen door onverzadigbare hebzucht, plundert de moderne samenleving echter blindelings de aarde van waardevolle hulpbronnen en berooft zo miljarden mensen in ontwikkelingslanden van hun door God gegeven voedselquotum.

Deze verklaring wordt duidelijk bevestigd door het feit dat meer dan een derde van alle graan dat in de wereld wordt geproduceerd, wordt gevoerd aan vee en ander vee. Het lijkt er daarom op dat de oplossing voor honger in de wereld buiten de grenzen ligt van dure en uitputtende humanitaire inspanningen van enkele ngo's en dat de grondoorzaak moet worden aangepakt, namelijk hebzucht. Te lang hebben individuen en rijke naties meer dan hun deel van de hulpbronnen van de aarde ingenomen en moeten ze nu hun egoïstische gulzigheid volledig staken.

Bovendien, wanneer we de gelijkheid van alle wezens erkennen, zullen we natuurlijk de overvloed van de aarde met anderen willen delen en alle zelfzuchtige neigingen opgeven. De meest schadelijke uiting van egoïsme is de groei van de fabriekslandbouw. Er zijn nu uitgestrekte stukken land nodig om gewassen te telen om de miljarden dieren te voeden die elk jaar voor voedsel worden grootgebracht. Volgens wetenschappers van het Smithsonian Institute wordt het equivalent van zeven voetbalvelden elke minuut platgewalst, veel ervan om meer ruimte te creëren voor landbouwhuisdieren. Van alle landbouwgrond in de VS wordt bijna 80 procent op een of andere manier gebruikt om dieren te fokken - dat is ongeveer de helft van de totale landmassa van de VS10 Meer dan 260 miljoen hectare Amerikaans bos is gekapt om akkerland te creëren om graan te verbouwen voer landbouwhuisdieren. Om aan de groeiende vraag naar veeteelt te voldoen, wordt bovendien meer dan 35% van alle graanproductie in de wereld gevoerd aan vee en niet aan mensen.

Een wereldwijde missie

Om te voeden en op te voeden

Food for Life begon in India. Sinds die tijd zijn er meer dan vijf miljard gratis plantaardige maaltijden geserveerd aan de behoeftigen op zes continenten. Food for Life is uitgegroeid tot het grootste veganistische voedselhulpprogramma ter wereld! De missie van Food for Life - vrede en welvaart brengen door de liberale distributie van puur plantaardig voedsel dat met liefdevolle intentie is bereid - wordt dus bevorderd door een tweeledige strategie:

1. Voerprogramma's

Food for Life heeft momenteel voerprogramma's via de volgende distributiekanalen.

2. Onderwijs

Food for Life promoot momenteel onderwijs op de volgende manieren:

Food for Life is een bewuste organisatie

De visie van FFL is dat de problemen van de wereld kunnen worden opgelost door: spirituele oplossingen. Specifiek, met betrekking tot honger in de wereld, beweert Food for Life dat wanneer de mensen van de wereld de spirituele gelijkheid van alle wezens erkennen, ze zullen leren om gelijkelijk te delen in de overvloed van de aarde, en alleen dan zullen ze echte vrede en welvaart ervaren.

Gelijke visie


In haar inspanningen om de honger in de wereld uit te roeien, traint Food for Life haar vrijwilligers om onbaatzuchtig, nederig, medelevend, evenwichtig en ruimdenkend genoeg te zijn om de behoeften en zorgen van de wereld waarin ze leven te begrijpen.

Vrijwilligers van Food for Life riskeren vaak hun eigen leven om mensen in nood te helpen. Tijdens de gevechten in Grozny, Tsjetsjenië, kookten en serveerden vrijwilligers van Food for Life bijvoorbeeld warme veganistische maaltijden aan wanhopige burgers in de door oorlog verscheurde stad.

Tijdens het 20 maanden durende conflict werden meer dan een miljoen maaltijden geserveerd. New York Times-correspondent Michael Spectre bezocht de vrijwilligers in hun keuken in Tsjetsjenië en schreef over hen:

"... hier hebben ze een reputatie zoals die van Moeder Teresa in Calcutta: het is niet moeilijk iemand te vinden om te zweren dat ze heiligen zijn."

Deze vrijwilligers toonden verdraagzaamheid en medeleven boven en buiten hun plicht, en toonden ware gelijkmoedigheid en een diep begrip van hun menselijke verantwoordelijkheid.

Food for Life gelooft dat voedsel, dat zo belangrijk is voor het voortbestaan ​​van elke cultuur op aarde, de sleutel is tot echte vrede en welvaart. Wat is een betere manier om dat begrip uit te drukken dan door mensen voor te lichten over de waarde van gelijkheid en het onbaatzuchtig delen van puur voedsel?

afsluitende gedachten

Conclusie

Wij van Food for Life Global is ervan overtuigd dat het de verantwoordelijkheid van elk mens op aarde is om actie te ondernemen om ondervoeding uit te bannen, die jaarlijks meer dan 12 miljoen kinderen doodt. Deze positie, lang bekleed door vele vooraanstaande vegetariërs, werd bevestigd door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 1989.

Sinds 1974 zet Food for Life zich in voor de praktische reactie van het opzetten van voedingsprogramma's in meer dan 60 landen over de hele wereld. Onze middelen zijn echter zeer beperkt; helaas verliezen we de race tegen honger in de wereld. Daarom roepen we alle mensen over de hele wereld dringend op om deze menselijke verantwoordelijkheid te aanvaarden. Het is tijd voor echte actie. Zet voedingsprogramma's in uw omgeving op en doe gezamenlijke inspanningen om het publiek voor te lichten over de wereldwijde voordelen van een plantaardig dieet, en nog belangrijker, omarm dit concept van gelijkheid als een permanente oplossing voor honger in de wereld. De kinderen van ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van jou.

KRIJG VOEDSEL YOGA

Voedend lichaam, geest en ziel

Klik om gedrukte editie te kopen
Of kopen (Kindle-UITGAVE) slechts $ 3.15 (Engels) OR $ 2.39 (Duits) 

*Bovenstaande prijzen zijn in USD*

koop een exemplaar van

Hoe bouw je een geweldige voedselhulp?

Klik om gedrukte editie te kopen
Of kopen (Kindle-UITGAVE) slechts $ 2.22 (Engels)

*Bovenstaande prijzen zijn in USD*

Food for Life Global is een 100% vrijwillig gefinancierde organisatie

Dingen transparant houden

Food for Life Global is een 100% vrijwillig gefinancierde organisatie. Voor elke $ 1 die je geeft, gaat 70 cent rechtstreeks naar programma's die voedselhulp ondersteunen. Van het resterende geld helpt 10 cent mee Food for Life Global, inclusief belangenbehartiging, training, opleiding en 20 cent gaat naar het inzamelen van de volgende $ 1 om ons te helpen ons belangrijke werk voort te zetten.