NL / Prabhupada

FOOD FOR LIFE Global’s missie is geïnspireerd door de volgende woorden van 's werelds meest vooraanstaande Vedische geleerde en leraar, Srila Prabhupada:

'Door de liberale verspreiding van prasadam (puur plantaardig voedsel) en sankirtan (gezamelijk zingen van de heilige naam), kan de hele wereld vredig en welvarend worden.” – Srila Prabhupada

De kern van deze uitspraken zijn de spirituele praktijken en waarheden die centraal staan ​​in vrijwel alle geloofstradities: dankzegging, het aanbieden van de eerste opbrengst van de aarde aan God, het helpen van de armen en het bevorderen van vrede en gerechtigheid. Zijne Goddelijke Genade AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was een buitengewoon persoon die zijn leven wijdde aan het onderwijzen van de wereld over Krishna-bewustzijn, de meest nobele boodschap van spirituele wijsheid van het oude India. Srila Prabhupada schreef meer dan veertig delen met vertalingen en commentaren op oude Vedische teksten, waaronder de Bhagavad-gita. Hij schreef niet alleen als een geleerde, maar ook als een volmaakt beoefenaar; hij onderwees niet alleen door zijn geschriften, maar ook door het voorbeeld van zijn leven. Doorheen zijn werken, Srila Prabhupada bracht de natuurlijke betekenis van de geschriften over zonder vergezochte interpretaties, en bood een authentieke weergave van de Vedische conclusies over zulke belangrijke onderwerpen als het doel van het menselijk leven, de aard van de ziel, bewustzijn en God. In 1965, op 69-jarige leeftijd, Srila Prabhupada zeilde van India naar New York om de boodschap van Heer Krishna te delen namens een vooraanstaande lijn van meesters die duizenden jaren teruggaat. Hij bracht niets meer mee dan de kleren op zijn rug, een doos met boeken en $ 7 aan kleingeld. In de jaren die volgden, reisde en onderwees hij over de hele wereld, opende hij 108 tempels en stichtte hij de Hare Krishna beweging. Srila Prabhupada introduceerde de leer van de Veda's evenals de Vedische cultuur van eten en gastvrijheid. In 1974 spoorde hij zijn yogastudenten aan om royaal geheiligd voedsel uit te delen, zodat er nergens ter wereld hongerige mensen zouden zijn. De studenten voldeden enthousiast en zo begon wat toen Mayapur Food Relief heette. Hun eerste bescheiden inspanningen groeiden al snel uit tot 's werelds grootste vegetarische voedselhulpprogramma. Tegenwoordig bekend als FOOD FOR LIFE (FFL), en handelend als een onafhankelijke, niet-sektarische liefdadigheidsdienst, is het programma actief in meer dan 60 landen over de hele wereld. Hoewel niet langer fysiek aanwezig onder ons, Srila Prabhupada leeft voor altijd in zijn geschriften en in de harten van degenen wiens leven hij aanraakte. Om meer te weten te komen over Srila Prabhupada bezoek http://www.prabhupada.net/