Missie

De primaire missie van Fflg

Zorg voor vrede en welvaart in de wereld

door de liberale distributie van pure plantaardige maaltijden bereid met liefdevolle intentie. Food for Life Global streeft zijn missie na door organisatorische en operationele ondersteuning te bieden aan de veganistische hongerbestrijdingsprogramma's van Food for Life.

Food for Life Global ondersteunt met name humanitaire inspanningen door:

  • Coördineren en uitbreiden van de distributie van geheiligde plantaardige maaltijden over de hele wereld aan kansarmen, ondervoeden en slachtoffers van rampen.
  • Promotie- en trainingsmateriaal produceren voor de ontwikkeling van Food for Life-projecten wereldwijd.
  • Food for Life presenteren aan overheden, de media en het grote publiek door middel van openbare lezingen, krantenartikelen, internet en mail.
  • De kunst en wetenschap van voedselyoga promoten om lichaam, geest en ziel te voeden
  • Wereldwijd geld inzamelen namens Food for Life.
  • Helpen bij het tot stand brengen van puur voedsel, bereid en geserveerd met liefdevolle intentie, als een levensvatbaar middel om vrede en eenheid in de wereld te creëren.
  • Organiseren en sponsoren van noodhulpacties voor veganisten, uitgevoerd door vrijwilligers van Food for Life.

Het belang van Stof tot nadenken

Voedsel heeft het aangeboren vermogen om barrières te doorbreken en mensen bij elkaar te brengen, waarbij lichaam, geest en ziel daarbij worden genezen. Food for Life Global filialen dienen daarom alleen het zuiverste voedsel - voedsel dat dierenleed mist, met liefde bereid en geserveerd. Verder erkent Food for Life, dat de ultieme oplossing voor het hongerprobleem de uitbanning van armoede is, niet alleen directe voedseldistributiediensten, maar behandelt het ook via zijn partnerprogramma's diverse maar gerelateerde kwesties zoals onderwijs, milieugezondheid en duurzaamheid , dierenwelzijn en gezondheidszorg.

Het belang van Stof tot nadenken

Voedsel heeft het aangeboren vermogen om barrières te doorbreken en mensen bij elkaar te brengen, waarbij lichaam, geest en ziel daarbij worden genezen. Food for Life Global filialen dienen daarom alleen het zuiverste voedsel - voedsel dat dierenleed mist, met liefde bereid en geserveerd. Verder erkent Food for Life, dat de ultieme oplossing voor het hongerprobleem de uitbanning van armoede is, niet alleen directe voedseldistributiediensten, maar behandelt het ook via zijn partnerprogramma's diverse maar gerelateerde kwesties zoals onderwijs, milieugezondheid en duurzaamheid , dierenwelzijn en gezondheidszorg.

onze principes

Doelstellingen

Food for Life Global’s missie vloeit voort uit de kernwaarden van liefdadigheid en respect voor alle levende wezens; haar diensten worden daarom geleverd zonder rekening te houden met ras, geloof, huidskleur, religie, geslacht, gemeenschap of nationaliteit. Food For Life-projecten overspannen de hele wereld. Hoewel ze zich elk richten op lokale doelen en doelstellingen die uniek zijn voor elk project, worden ze allemaal gedreven door dezelfde kernprincipes:

Welzijn

Zorg voor pure plantaardige maaltijden aan iedereen die benadeeld, ondervoed en het slachtoffer is van een ramp.

Horeca

Promoot een cultuur van spirituele gastvrijheid en leer door het voorbeeld dat er spirituele gelijkheid bestaat tussen alle wezens.

Geweldloosheid

Verminder het aantal dieren dat geslacht wordt voor voedsel door zoveel mogelijk mensen de hogere smaak te geven van "karmavrije" plantaardige maaltijden.

Gezondheid

Leer de waarde van plantaardige maaltijden om de gezondheid van lichaam en geest te verbeteren.

Educatie

Leer anderen over de kunst en wetenschap van voedingsyoga als een integraal onderdeel van bewustzijnsontwikkeling.

Dier

Dierenbelangenbehartiging

Steun projecten voor dierenredding als een krachtige manier om de gelijkheid van al het leven te demonstreren door directe ervaring.

Wij zijn een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk

Met regionale kantoren in Delaware, VS en Ljubljana, Slovenië. Food for Life Global is het internationale hoofdkantoor van Food for Life - 's werelds grootste veganistische voedselhulp en wordt voornamelijk gefinancierd door donaties van leden.

HOE BETROKKEN TE WORDEN

Ben jij klaar om impact te maken?

Vrijwilligerskansen
Word een advocaat
start je eigen project

VRIJWILLIGERSWERK
KANSEN

Word
Advocaat

Start jouw
Eigen project

NOODDIENSTEN
RELIËF

Food for Life Global is een 100% vrijwillig gefinancierde organisatie

Dingen transparant houden

Food for Life Global is een 100% vrijwillig gefinancierde organisatie. Voor elke $ 1 die je geeft, gaat 70 cent rechtstreeks naar programma's die voedselhulp ondersteunen. Van het resterende geld helpt 10 cent mee Food for Life Global, inclusief belangenbehartiging, training, opleiding en 20 cent gaat naar het inzamelen van de volgende $ 1 om ons te helpen ons belangrijke werk voort te zetten.