'Niemand binnen tien mijl van onze tempel mag honger lijden.'
Swami Prabhupada

Niemand zou dat moeten doen Krijg honger

Heeft er iemand honger? Kom alsjeblieft naar mijn huis, waar mijn vrouw een maaltijd heeft bereid. We hebben genoeg om 20 hongerige mannen te voeden. Ze heeft de beste rijst, curry en puris (gebakken brood) bereid. Ik neem mijn maaltijd pas als ik weet dat elke man, vrouw en kind wordt gevoed.
Beeld
Dergelijke onzelfzuchtige gebaren van gastvrijheid waren gebruikelijk in het dorpsleven van het oude India. De religieuze huisbewoners van de Vedische tijd zagen zichzelf als leveranciers van alle levende wezens, inclusief de dieren. Geen enkel schepsel mocht zonder eten gaan tijdens het hoogtepunt van de Vedische beschaving. Dit is de vruchtbare grond waarin de zaden van de filosofie van Food for Life zijn gezaaid.

De betekenis van Horeca

Volgens de Oxford Dictionary is gastvrijheid 'een vriendelijke en genereuze ontvangst van gasten of vreemden'. Gastvrij zijn betekent dus zorgen voor en respect tonen voor een ander wezen. Het is een oprechte uiting van waardering, liefde en nederigheid. Iemand wiens hart gevuld is met dankbaarheid, grootmoedigheid en spiritualiteit is van nature gastvrij.
Beeld
Het is belangrijk op te merken dat gastvrijheid niet hetzelfde is als entertainen, wat helaas tegenwoordig de meest gebruikelijke benadering is. Wanneer we entertainen, steken we al onze inspanningen in het evenement: het uiterlijk van het huis, het rijke, calorierijke / voedselarme eten en drinken en de zit- en tafelaankleding. We beoordelen het slagen of mislukken van het evenement met zulke onbelangrijke details als of de soufflé wel of niet viel of het ijs op was. Gastvrijheid daarentegen richt zich op het comfort en welzijn van gasten; de wens om vrijelijk iemands huis te delen; het voedzame, levengevende voedsel dat wordt bereid; en vooral de mensen.

In haar boek, Gluttony, the 7 Deadly Sins, merkt Francine Prose op:

'In de Grieks-Romeinse traditie was feesten samen met drinken het sociale cement dat de waarden van de burger afdwong en de staat bij elkaar hield. Goede feesten en slechte feesten zijn terugkerende motieven in het centrum van de Odyssee, waar heel duidelijk wordt gemaakt dat de waarde van de gastheer hangt af van de vrijgevigheid van zijn tafel. "

Sommige gastheren steken zoveel energie in de voorbereidingen voor vermaak dat ze weinig over hebben voor hun gasten. Tegen de tijd dat de gasten vertrekken, is de gastheer uitgeput. Gastvrijheid daarentegen is fysiek en spiritueel verfrissend en voedzaam. Simpel gezegd, vermaak wordt gevoed door trots, terwijl oprechte gastvrijheid voortkomt uit nederigheid.

Oprechte gastvrijheid maakt geen onderscheid op basis van soort, ras, kaste, geloof of kleur; deze verschillen zijn betekenisloos vanuit spiritueel perspectief. Oprechte gastvrijheid verwelkomt iedereen met een liefdevolle omhelzing. Voor een voorbeeld van diepgaande gastvrijheid hoeft men niet verder te kijken dan het voorbeeld van koning Rantideva van de Vedische traditie van India.

BRON: FOOD YOGA - Voedend lichaam, geest en ziel door Paul Turner

Het verhaal van Koning Rantideva

BRON: (c) Bhaktivedanta Book Trust

Rantideva wordt verheerlijkt, niet alleen in de menselijke samenleving, maar ook in de samenleving van de halfgoden (deva's), vanwege zijn voorbeeldige tolerantie, mededogen en onbaatzuchtigheid.
Rantideva heeft nooit geprobeerd iets te verdienen. Hij zou genieten van alles wat hij van de voorzienigheid ontving, maar als er gasten kwamen, gaf hij ze alles. Zo heeft hij, samen met de leden van zijn familie, veel geleden. Inderdaad, hij en zijn familieleden huiverden bij gebrek aan voedsel en water, maar toch bleef Rantideva nuchter. Eens, na achtenveertig dagen vasten, ontving Rantideva 's ochtends wat water en wat voedsel gemaakt met melk en ghee, maar toen hij en zijn familie op het punt stonden te eten, arriveerde een brahmana (priester) gast.
Beeld
Omdat Rantideva de aanwezigheid van de Allerhoogste Godheid overal en in elk levend wezen waarnam, ontving hij de gast met geloof en respect en gaf hem een ​​deel van het eten.

De brahmana-gast at zijn deel en ging toen weg. Daarna, nadat hij het resterende voedsel met zijn familieleden had verdeeld, stond Rantideva op het punt om zijn eigen deel te eten toen een sudra (veldwerker) gast arriveerde. Toen koning Rantideva de sudra zag in een relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, gaf hij hem ook een deel van het voedsel.

Toen de sudra wegging, arriveerde er een andere gast, omringd door honden, en zei: 'O koning, ik en mijn gezelschap van honden hebben honger. Geef ons alstublieft iets te eten. '

Met veel respect bood koning Rantideva de rest van het voedsel aan de honden en de baas van de honden, die als gasten waren gekomen. De koning bood hen alle respect en eerbetoon.

Daarna bleef alleen het drinkwater over, en er was slechts genoeg om één persoon tevreden te stellen, maar toen de koning op het punt stond het te drinken, verscheen er een candala (kasteligheid) en zei: 'O' koning, hoewel ik laaggeboren ben, vriendelijk geef me wat drinkwater. '

Gekweld door het horen van de beklagenswaardige woorden van de arme vermoeide candala, sprak Maharaja Rantideva de volgende nectareaanse woorden:

Ik bid niet tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods voor de acht perfecties van mystieke yoga, noch voor redding door herhaalde geboorte en dood. Ik wil alleen tussen alle levende wezens blijven en namens hen alle leed lijden, zodat ze van lijden kunnen worden bevrijd.

Door mijn water aan te bieden om het leven van deze arme candala, die worstelt om te leven, in stand te houden, ben ik bevrijd van alle honger, dorst, vermoeidheid, beven van het lichaam, somberheid, verdriet, weeklagen en illusie.

Na aldus te hebben gesproken, en hoewel hij op de rand van de dood stond wegens dorst, gaf koning Rantideva zonder aarzelen zijn eigen portie water aan de candala, want de koning was van nature heel vriendelijk en nuchter.

Plotseling, uit het niets, manifesteerden grote halfgoden (deva's) zoals Lord Brahma en Lord Siva, die alle materieel ambitieuze mannen kunnen bevredigen door hen de beloningen te geven die ze wensen, en toonden vervolgens hun eigen identiteit voor koning Rantideva, want zij waren het die hadden gepresenteerd zichzelf als de brahmana, sudra, candala enzovoort. (Bhagavat Purana 9.21.2-15)

De grote halfgoden hadden de koning op de proef gesteld op zijn niveau van tolerantie en mededogen en de grote koning slaagde en ontving zo hun zegeningen.

BRON :FOOD YOGA - Voedend lichaam, geest en ziel

DOWNLOAD de gratis introductie tot FOOD YOGA Introductie (brochure) PDF

Bezoek de VOEDSEL YOGI website