De fundamentele leer binnen de Joodse traditie is het gebod van de Torah om 'te eten, verzadigd te zijn en YHVH, uw God, te zegenen voor het welzijn van de aarde'.
Er moet eerst worden opgemerkt hoe deze woorden de daad van eten eren. Met andere woorden, eten is niet simpelweg een alledaagse daad van egoïsme, een slechte noodzaak of iets wat we moeten doen om ons lichaam te onderhouden; het is heilig.

De talmoedische wijzen leerden dat de eettafel is als het altaar in de tempel, en de maaltijd die we eten als het offer dat ons dicht bij God bracht.
Beeld
Jay Michaelson, in God in Your Body, legt uit: „Het Hebreeuwse woord voor dergelijke offergaven, korbanot, komt van dezelfde stam als l'karev en moet dichterbij worden gebracht. In plaats van 'opofferingen', zou een betere vertaling 'toetreders' of zelfs 'verenigers' kunnen zijn.

'Eten is eenvoudig', vervolgt hij, maar eten op een manier die voldoet aan het gebod om tevreden te zijn en te zegenen 'vergt een zekere mate van aftrekken', of het verminderen van het geluid van een onmogelijk, gehaast leven.

Op deze manier eten vereist opmerkzaamheid, en het Joodse gebod om te mediteren tijdens het eten onderschrijft dit. Bijvoorbeeld de verklaring van de Darchei Tzedek dat 'de belangrijkste dienst van God is door te eten. Bovendien mediteren de tsaddikim (rechtvaardigen) terwijl ze eten, in liefde en vrees voor God, zoals bij gebed.1 ”

De Talmud moedigt ons aan om een ​​moment van oprechtheid te cultiveren terwijl we ons voedsel consumeren:

Het wonder van voedsel dat God verschaft, is net zo spectaculair als de splitsing van de Rode Zee2.

'De natuurlijke verlangens van het lichaam zijn gaven van God', legt Michaelson uit. Hij citeert de chassidische meester Rabbi Zusya van Hanipol, die zei:

De wil van de Schepper, gezegend is Hij dan, is 'alles te verlevendigen', want ik doe zijn wil door te eten….

Het is God die je tot deze honger en dorst heeft gebracht. Want de honger is van God3.


Ten slotte schrijft de middeleeuwse joodse wijze Bahya ibn Pakuda uit zijn meesterwerk The Duties of the Heart:

Wie de natuurlijke processen van het lichaam overdenkt - hoe wanneer voedsel het binnenkomt, wordt het over elk deel van het lichaam verdeeld - zal zulke tekenen van wijsheid zien dat hij geïnspireerd zal worden om de Schepper te danken en Hem te prijzen, zoals David zei:

Al mijn botten zullen zeggen: "God, die is zoals U!" (Psalmen 35:10)

Hij zal zien hoe voedsel via een rechte buis, de slokdarm genaamd, in de maag terechtkomt, zonder enige buiging of draaiing; hoe daarna de maag het voedsel grondiger verteert dan het kauwen; hoe het voedsel dan in de lever wordt gebracht via dunne verbindingsaderen die als zeef werken, waardoor wordt voorkomen dat er iets door de lever gaat; hoe de lever het voedsel dat het ontvangt omzet in bloed, dat zich door het hele lichaam verspreidt via buizen die op waterpijpen lijken en speciaal voor dit doel zijn gevormd ... Mediteer, mijn broer, over de wijsheid van de Schepper bij het structureren van je lichaam.


voetnoten: 1. Darchei Tzedik p. 18 Vertaald door Yitzhak Buxbaum in Joodse spirituele praktijken, p. 226. Pesachim 118a

2. Geciteerd in Mazkeret Shem HaGedolim (MH Kleinman, red.), P. 79 Vertaald door Buxbaum in Joodse spirituele praktijken, p 231.

3. Rabbi Bahya ibn Pakuda, The Duties of the Heart, Gate of Discernment, hoofdstuk 5, vertaald in het Hebreeuws door R. Yehuda ibn Tibbon in Haberman, ed., P. 196

BRON: FOOD YOGA - Voedend lichaam, geest en ziel

DOWNLOAD de gratis introductie tot FOOD YOGA Introductie (brochure) PDF

Bezoek de VOEDSEL YOGI website