Verandering mogelijk maken: Top 100 goede doelen samengesteld door Food For Life Global

In een wereld die wordt geconfronteerd met diverse en dringende uitdagingen, is het belang van liefdadigheid en humanitaire inspanningen nog nooit zo uitgesproken geweest. Liefdadigheidsorganisaties spelen een vitale rol in de samenleving door te voorzien in verschillende sociale behoeften en hiaten op te vullen waar overheidsingrijpen misschien niet bij komt.

Ze fungeren als katalysatoren voor verandering, helpen bij het verlichten van armoede en honger, leveren essentiële diensten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en werken onophoudelijk aan het verbeteren van de levensomstandigheden van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Ze bevorderen ook een gevoel van gemeenschap en wederzijdse empathie, en bevorderen maatschappelijke waarden van mededogen en altruïsme.

Door liefdadigheidsinstellingen te steunen, helpen we niet alleen dringende mondiale problemen aan te pakken door geld in te zamelen, maar cultiveren we ook een meer empathische en inclusieve samenleving. Onder deze kampioenen van mededogen en verandering staan Food For Life Global (FFLG), een gewaardeerde non-profitorganisatie die zich inzet voor het verminderen van honger en het bevorderen van positieve sociale verandering door de distributie van plantaardige maaltijden over de hele wereld.

Food For Life Global: Een kracht voor mededogen en transformatie

Food For Life Global is een humanitaire organisatie met een krachtige missie om honger en ondervoeding wereldwijd uit te roeien. Geworteld in de waarden van mededogen en duurzaamheid, zet FFLG zich in voor het verstrekken van plantaardige maaltijden aan mensen in nood, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Gebaseerd op de overtuiging dat niemand honger mag lijden, Food For Life Global werkt volgens het principe van “voedsel als een fundamenteel mensenrecht. '

Als erkenning voor de collectieve kracht en het potentieel voor synergie tussen liefdadigheidsinstellingen, Food For Life Global heeft een vooraanstaande lijst samengesteld van de Top 100 Goede Doelen. Deze liefdadigheidsnavigator presenteert een goed onderzocht overzicht van de beste liefdadigheidsinstellingen die het ethos van mededogen, innovatie en een meedogenloos streven naar het verbeteren van levens in ontwikkelde en ontwikkelingslanden belichamen.

Goede doelen, top 100 goede doelen, andere groepen, donaties

Selectiecriteria: Effectiviteit, Impact & Transparantie

Food For Life Global gebruikt een strikte reeks normen om een ​​inzichtelijke liefdadigheidsnavigator samen te stellen met de top 100 goede doelen. Deze standaarden draaien om drie kernprincipes: effectiviteit, impact en transparantie.

effectiviteit

Het is van vitaal belang dat de strategieën en programma's van deze goede doelen effectief zijn in het bereiken van hun gestelde doelen. Als zodanig onderzoekt FFLG de effectiviteit van de programma's van elke liefdadigheidsinstelling door te controleren of ze evidence-based zijn en een staat van dienst hebben in het bereiken van hun doelstellingen. FFLG houdt ook rekening met het aanpassingsvermogen van het goede doel en kijkt hoe effectief het reageert op veranderende omstandigheden of uitdagingen.

Impact

De mate van het substantiële verschil dat een liefdadigheidsinstelling maakt in de gemeenschappen die zij bedient, is een kritieke factor. FFLG onderzoekt grondig zowel de korte- als de langetermijneffecten van de interventies van een liefdadigheidsinstelling en de omvang van hun impact in relatie tot hun middelen. Dit zorgt ervoor dat de geselecteerde goede doelen niet alleen uitstekend werk leveren, maar ook een aanzienlijke, blijvende impact hebben op de gemeenschappen die ze bedienen.

Transparantie

Transparantie is een cruciaal aspect dat vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwt voor elke organisatie. FFLG beoordeelt nauwgezet de financiële rapporten, de bestuursstructuur en de toegankelijkheid van informatie over hun activiteiten en programma's van elke liefdadigheidsinstelling. Deze strenge controle zorgt ervoor dat elke gekozen liefdadigheidsinstelling verantwoordelijk is en een hoge mate van transparantie in haar activiteiten handhaaft.

Liefdadigheidsgiften, perfecte score, donaties, beoordeelde goede doelen

Wereldwijde impact liefdadigheidsinstellingen

Goede doelen met wereldwijde impact zijn organisaties die grenzen en grenzen overschrijden om urgente wereldwijde uitdagingen aan te pakken en economische veiligheid te bevorderen. Deze liefdadigheidsinstellingen richten zich op ingrijpende kwesties zoals armoede, honger, gezondheidszorg, onderwijs en ecologische duurzaamheid, en bieden directe hulp aan kwetsbare gemeenschappen.

Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)

UNICEF, opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1946, is actief in meer dan 190 landen en gebieden. Het komt op voor de rechten van elk kind en heeft een enorme impact gehad op het verbeteren van de gezondheid en voeding van kinderen, het verstrekken van schoon water en sanitaire voorzieningen, het bevorderen van kwalitatief basisonderwijs voor alle meisjes en jongens, en het beschermen van kinderen tegen geweld, uitbuiting en de gevolgen van oorlog en ramp.

Wereldvoedselprogramma (WFP)

Het Wereldvoedselprogramma, 's werelds grootste humanitaire organisatie die zich toelegt op het beëindigen van hongersnood en voedselonzekerheid, helpt jaarlijks 91.4 miljoen mensen in ongeveer 83 landen. Haar operaties spelen een belangrijke rol bij het verlenen van steun via noodhulp, voedselbanken, rehabilitatieprogramma's, ontwikkelingshulp en speciale operaties.

Artsen Zonder Grenzen (Artsen Zonder Grenzen)

Artsen Zonder Grenzen biedt levensreddende medische zorg aan de meest behoeftigen. Ze zijn actief in meer dan 70 landen en bieden diensten variërend van noodhulp tot epidemiebestrijding, waaronder chirurgie, anticonceptie, rehabilitatie en de bestrijding van lichamelijke en geestelijke ziekten.

Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging van miljoenen mensen die mensenrechten eisen voor alle mensen – ongeacht wie ze zijn of waar ze zich bevinden. Ze onderzoeken gevallen van mensenrechtenschendingen, lanceren bewustmakingscampagnes en mobiliseren een groot aantal platforms en middelen om gerechtigheid te bevorderen en wreedheden onder de aandacht te brengen. 

Wereldvisie

World Vision is een christelijke humanitaire organisatie die kinderen, gezinnen en hun gemeenschappen helpt armoede en onrecht te overwinnen. Ze werken in bijna 100 landen en hebben de levens van meer dan 200 miljoen kwetsbare kinderen beïnvloed door de grondoorzaken van armoede aan te pakken.

Top 100 goede doelen, maak een einde aan dakloosheid, voedselbanken

Opmerkelijke vermeldingen

Hier is een overzicht van liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor internationale hulpprogramma's gericht op armoedebestrijding, kinderwelzijn, rampenbestrijding, aids-onderzoek en openbaar onderwijs, naast andere welzijnsinitiatieven.

Oxfam International

Oxfam is actief in 90 landen en is een wereldwijde organisatie die armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestrijdt.

Save the Children

Save the Children zet zich in voor het redden van kinderlevens, vechten voor hun rechten, het redden van vermiste kinderen en hen helpen hun potentieel te verwezenlijken.

Habitat for Humanity

Een non-profitorganisatie die gezinnen helpt bij het bouwen en verbeteren van plekken om naar huis te bellen, een van de beste liefdadigheidsinstellingen die zich inzet voor het ondersteunen van betaalbaarheid van huisvesting en het beëindigen van dakloosheid.

Het Global Fund

Het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria is een internationale financierings- en samenwerkingsorganisatie die tot doel heeft "aanvullende middelen aan te trekken, te benutten en te investeren om de epidemieën van hiv/aids, tuberculose en malaria te beëindigen".

Goede doelen, zeespeelgoed, openbaar onderwijs, gezondheidszorg

ZORG Internationaal

CARE is een toonaangevende humanitaire stichting die wereldwijde armoede bestrijdt en menselijke diensten en levensreddende hulp biedt in noodsituaties met operaties in 104 landen over de hele wereld.

Greenpeace

Een wereldwijde campagneorganisatie die handelt om attitudes en gedragingen te veranderen om het milieu te beschermen en te behouden en om vrede te bevorderen.

ActionAid

ActionAid is een internationale liefdadigheidsinstelling die werkt met jongeren, vooral vrouwen en meisjes die in armoede leven.

Stichting Fred Hollows

Deze stichting heeft tot doel blindheid en andere visuele beperkingen in meer dan 25 landen te behandelen en te voorkomen.

Wereld Resources Institute (WRI)

Het World Resources Institute zet zich in voor de bescherming van het milieu op aarde en het verbeteren van het leven van mensen.

Eierstokkanker Research Alliance (OCRA)

OCRA zet zich in voor het niet-aflatende streven naar een remedie voor eierstokkanker. Ze ondersteunen onderzoek van wereldklasse en pleiten voor beleidswijzigingen om de patiëntenzorg en behandelingsresultaten te verbeteren.

Ronald McDonald Huis Goede Doelen (RMHC)

RMHC biedt een ondersteunend "thuis weg van huis" voor gezinnen en hun kinderen die een medische behandeling ondergaan en comfort en zorg bieden door middel van accommodaties, maaltijden en ondersteuningsprogramma's.

Internationaal Reddingscomité (IRC)

Het International Rescue Committee reageert op 's werelds ergste humanitaire crises en helpt mensen te overleven, te herstellen en controle te krijgen over hun toekomst.

Directe verlichting

Directe hulp verbetert de gezondheid en het leven van mensen door zich te richten op armoedebestrijding, rampenbestrijding en het verstrekken van essentiële medische hulpmiddelen.

Rotary International

Rotary International verenigt individuen over de hele wereld met een toewijding aan het creëren van positieve verandering in hun gemeenschappen. Door hun vrijwilligerswerk en donaties bestrijdt de Rotary Foundation uitdagingen zoals armoede, analfabetisme en ziekte.

Helen Keller International

Helen Keller International streeft ernaar de levens van de kwetsbaren in de wereld te redden en te verbeteren door de oorzaken en gevolgen van blindheid, slechte gezondheid en ondervoeding te bestrijden.

Liefdadigheid, top 100 goede doelen, menselijke diensten, favoriete goede doel

Regionale impact liefdadigheidsinstellingen

Deze liefdadigheidsinstellingen richten hun inspanningen op specifieke regio's, pakken lokale problemen aan en bieden rechtstreeks hulp aan de gemeenschappen in nood in deze gebieden. Hun gerichte aanpak zorgt ervoor dat middelen efficiënt worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn.

Azië Foundation

De Asia Foundation verbetert levens in heel Azië door beter onderwijs, beter bestuur, milieuproblemen aan te pakken en de empowerment van vrouwen te bevorderen.

Stichting Sierra Club

De Sierra Club Foundation, een van de best beoordeelde liefdadigheidsinstellingen in de Verenigde Staten, promoot klimaatoplossingen, natuurbehoud en het opbouwen van bewegingen door een krachtige combinatie van strategische filantropie, het beïnvloeden van het overheidsbeleid en belangenbehartiging aan de basis.

Stichting African Wildlife

De AWF zet zich in om ervoor te zorgen dat dieren in het wild en de wildernis gedijen in modern Afrika en om illegale stroperij te bestrijden door empowerment van de gemeenschap, natuurbehoud en onderwijs.

Midden-Oosten Kinderalliantie

MECA werkt aan het beschermen van de rechten en het verbeteren van de levens van kinderen in het Midden-Oosten door middel van noodhulp, ontwikkeling en belangenbehartiging.

Amazon Horloge

Amazon Watch werkt aan de bescherming van het regenwoud, de verdediging van de rechten van inheemse volkeren en de aanpak van klimaatverandering door de uitbuiting door bedrijven in het Amazonebekken aan te pakken.

Gezondheidsstichting, vrijwilliger, top 100 goede doelen

Opmerkelijke vermeldingen

Hier is een overzicht van best beoordeelde liefdadigheidsinstellingen die zich richten op het aanpakken van een groot aantal kwesties, waaronder grondwettelijke rechten, hulp aan uitgehongerde kinderen en armoedebestrijding in specifieke regio's.

Oost-Afrikaans Kinderfonds

Deze liefdadigheidsinstelling levert essentiële middelen aan Oost-Afrikaanse gemeenschappen en richt zich op onderwijs en gezondheid van kinderen om armoedecycli te doorbreken.

Documentatiecentrum voor mensenrechten in Zuid-Azië

SAHRDC werkt aan het onderzoeken, documenteren en verspreiden van informatie over mensenrechtenverdragen en -wetten in Zuid-Azië.

Semper Fi & America's Fund

Deze organisatie biedt financiële hulp en veelzijdige ondersteuning aan servicemedewerkers en ernstig gewonde veteranen van de Amerikaanse strijdkrachten om te helpen met medische rekeningen en gezinsgerelateerde verantwoordelijkheden. 

West-Afrika Civil Society Institute

WACSI versterkt het maatschappelijk middenveld in West-Afrika door middel van kennismanagement, capaciteitsontwikkeling en beleidsbeïnvloeding.

Instituut voor Centraal-Azië

CAI zoekt donaties om onderwijs en levensonderhoud te bevorderen, vooral voor meisjes, in afgelegen regio's van Centraal-Azië.

Miniprojecten in Noord-Canada

Deze organisatie ondersteunt kleinschalige projecten in Noord-Canada gericht op de sociale, educatieve en gezondheidsbehoeften van kinderen en jongeren.

Liefdadigheidsnavigator, geld inzamelen, ingezamelde fondsen

Zuidelijk Afrika Procescentrum

SALC is een voorvechter van mensenrechten in zuidelijk Afrika, toegewijd aan het handhaven van de rechtsstaat en het waarborgen van sociale rechtvaardigheid. 

Stichting Oost-Europa

EEF ondersteunt burgerbetrokkenheid, goed bestuur en inclusieve ontwikkeling in Oost-Europa.

Fonds voor de Westelijke Balkan

WBF bevordert de samenwerking en cohesie tussen de landen van de Westelijke Balkan door middel van donaties en financiering van regionale projecten.

Zuid-Amerikaans initiatief

SAI biedt medische en voedingshulp aan Zuid-Amerikaanse landen, met de nadruk op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Stichting Noord-Afrika Midden-Oosten

NAME Foundation ondersteunt sociaaleconomische ontwikkeling, onderwijs en gezondheid in Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse landen.

Midden-Amerika Vrouwennetwerk

CAWN steunt vrouwenrechtenorganisaties en -bewegingen in Midden-Amerika.

Pacific Northwest Diabetes Onderzoeksinstituut

PNDRI richt zich op het onderzoek en de preventie van diabetes in de regio Pacific Northwest.

ActionAid Arabische regio

ActionAid Arab Region zoekt donaties om te strijden voor vrouwenrechten, sociale rechtvaardigheid en armoedebestrijding in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Ontwikkelingsprogramma voor Zuidoost-Azië

SADP ondersteunt duurzame ontwikkeling, onderwijs en gezondheidsinitiatieven door directe inspanningen en samenwerkingen met andere organisaties in Zuidoost-Azië.

nationale alliantie, beste goede doelen, gezondheidszorg, internationale hulpverlening

Liefdadigheidsinstellingen voor gemeenschapsimpact

Deze liefdadigheidsinstellingen spelen een cruciale rol bij het versterken van gemeenschappen, het bevorderen van positieve verandering en het bevorderen van inclusiviteit. Ze pakken een groot aantal behoeften en uitdagingen aan, zorgen ervoor dat middelen toegankelijk zijn en kansen voor iedereen gelijk zijn.

Boston Health Care voor het daklozenprogramma

Deze gezondheidsstichting biedt eersteklas gezondheidszorg voor dakloze mannen, vrouwen en kinderen in Boston en pleit voor beleid en middelen om dakloosheid te verbeteren.

Operatie Homefront

Deze liefdadigheidsinstelling zet zich in voor Amerikaanse militaire gezinnen door hen kritieke financiële hulp, tijdelijke en permanente huisvesting en gezinsondersteunende diensten te bieden.

Onderwijsfonds van San Francisco

Een van de beste liefdadigheidsinstellingen die bekend staat om het benutten van de kracht van de gemeenschap om elke openbare schoolstudent uit te rusten met de vaardigheden om te slagen in universiteit, carrière en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Atlanta-missie

Atlanta Mission bestrijdt dakloosheid in Atlanta door noodopvang, revalidatie- en hersteldiensten, beroepsopleiding, diensten en tijdelijke huisvesting te bieden.

Hulp bij rampen, slechts één liefdadigheidsinstelling, nationale raad, top 100 liefdadigheidsinstelling

The Door – Een centrum van alternatieven (New York City)

De missie van The Door is om jonge mensen van 12-24 jaar in staat te stellen hun potentieel te bereiken door uitgebreide diensten voor jeugdontwikkeling aan te bieden, waaronder gezondheidszorg, juridische diensten, onderwijsprogramma's, beroepsopleiding, kunst, sport en recreatieve activiteiten.

Opmerkelijke vermeldingen

Hier is een overzicht van goed beoordeelde liefdadigheidsinstellingen en stichtingen die zich richten op een scala aan menselijke diensten en lokale problemen in gemeenschappen in de VS.

Programma voor empowerment van daklozen (Florida)

HEP biedt huisvesting, ondersteunende diensten en onderwijs aan daklozen en mensen met een laag inkomen en gezinnen in Florida.

Reddingsmissie Detroit

De missie biedt essentiële diensten aan de behoeftigen van Detroit, zoals voedsel, onderdak, verslavingszorg en arbeidsbemiddeling.

De voedselbank van Houston

Deze liefdadigheidsinstelling zet zich in voor het verstrekken van voedsel en diensten aan mensen in nood in de omgeving van Houston.

Dallas naschoolse opvang

Deze organisatie verhoogt de kwaliteit en beschikbaarheid van naschoolse en zomerprogramma's in de achtergestelde gebieden van Dallas.

New York City Reddingsmissie (NYCRM)

NYCRM zet zich in voor het bieden van spirituele hoop, voedsel, kleding en onderdak aan mensen in crisis in New York City.

Ronald McDonald House liefdadigheidsinstellingen, geestelijke gezondheid Amerika, fox foundation

Stichting Phoenix Kinderziekenhuis

De stichting zamelt geld in om het werk van het Phoenix Children's Hospital te ondersteunen bij het bieden van hoogwaardige gezondheidszorg aan kinderen.

Los Angeles LGBT Center

Het centrum biedt diensten en programma's op het gebied van gezondheidszorg, sociale voorzieningen, huisvesting, cultuur en onderwijs voor LGBT-personen in Los Angeles.

TreePeople (Californië)

Deze non-profitorganisatie op het gebied van milieu verenigt de kracht van bomen, mensen en technologie om een ​​duurzame toekomst voor Los Angeles te creëren.

Stadsoogst (New York City)

City Harvest, de grootste voedselreddingsorganisatie in New York City, zet zich in voor het beëindigen van de honger in haar gemeenschappen door voedsel te redden en te bezorgen dat anders verloren zou gaan.

Seattle Humane Maatschappij

Deze organisatie promoot de band tussen mens en dier door huisdieren in nood te redden en te dienen, ongeacht leeftijd, bekwaamheid, omstandigheid of geografie.

Stichting Denver Scholarship

Deze liefdadigheidsinstelling maakt de universiteit mogelijk voor de studenten van Denver door ingezamelde fondsen te richten op het verstrekken van studiebeurzen en leermiddelen.

St. Mary's Voedselbank (Arizona)

Deze liefdadigheidsinstelling deelt voedsel uit aan de hongerigen van Arizona en werkt aan het stillen van honger door het verzamelen en uitdelen van voedsel.

New York Cares

New York Cares voorziet in dringende behoeften van de gemeenschap door zorgzame inwoners van New York City te mobiliseren in vrijwilligerswerk.

Maaltijden op wielen San Antonio

Deze liefdadigheidsinstelling levert voedzame maaltijden aan aan huis gebonden senioren in San Antonio om de gezondheid en onafhankelijkheid te verbeteren.

Jongens- en meisjesclubs van Miami-Dade

Deze liefdadigheidsinstelling biedt naschoolse programma's en mentoring aan jongeren in Miami-Dade County.

Top 100 goede doel, website, gezondheid, stichting

Gespecialiseerde goede doelen

Deze unieke organisaties richten zich op het aanpakken van specifieke maatschappelijke problemen, behoeften of bepaalde demografische groepen. Ze kunnen zich onder meer concentreren op gebieden als medisch onderzoek, juridische bijstand of milieubescherming.

Dierenwelzijn

Onze keuzes voor de meest toegewijde liefdadigheidsinstellingen voor dierenwelzijn die jouw donatie waard zijn.

Donatiewebsite, organisaties, dierenwelzijn

PetSmart liefdadigheidsinstellingen

Toegewijd aan het verbeteren van het leven van huisdieren en mensen die van ze houden, financiert PetSmart Charities dierenwelzijnsorganisaties en dierenasielen in de VS.

Amerikaans humaan

American Humane zet zich in voor de veiligheid, het welzijn en het welzijn van dieren. De uitgebreide programma's omvatten het verstrekken van certificeringen aan boerderijen die voldoen aan hoge dierenwelzijnsnormen, het redden van dieren in tijden van rampen en het toekennen van subsidies aan instanties die dieren opvangen

vier poten

Deze liefdadigheidsinstelling zet zich wereldwijd in om dieren te helpen die lijden onder wreedheid, verwaarlozing en mishandeling. Ze bieden directe hulp en langetermijnoplossingen door middel van reddingsmissies, duurzame projecten, onderwijs en lobbywerk.

Kind Welzijn

Hier is een overzicht van enkele van de beste liefdadigheidsinstellingen die zich richten op het welzijn van kinderen en het bestrijden van kindermishandeling.

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen is een wereldwijde organisatie die gezinsgerichte zorg biedt aan kinderen die de ouderlijke zorg zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen. Ze ondersteunen kwetsbare gezinnen en bieden een veilige en verzorgende omgeving voor kinderen om te groeien en te bloeien.

Voorkom kindermishandeling Amerika

Prevent Child Abuse America is een toonaangevende organisatie die zich inzet voor het voorkomen van misbruik en verwaarlozing van kinderen in de Verenigde Staten. Ze promoten diensten die het welzijn van kinderen verbeteren en ontwikkelen programma's die helpen om alle vormen van misbruik en verwaarlozing te voorkomen.

Kinderhongerfonds (CHF)

CHF probeert hoop te geven aan lijdende kinderen door lokale kerken uit te rusten met op het evangelie gerichte barmhartigheid. Ze hebben distributiecentra in de VS en leveren voedsel en andere middelen aan kinderen en gezinnen in nood over de hele wereld.

Kinderhulp

De initiatieven van Childhelp, gericht op preventie, interventie en behandeling van kindermishandeling, omvatten belangenbehartigingscentra, pleegzorg, therapeutische ondersteuning en educatieve programma's om kindermishandeling te voorkomen. 

Donatie, website, geld, stichting, overheidsbeleid, uitgehongerde kinderen

Educatie

Een verzameling dynamische organisaties die geld inzamelen om onderwijsgelijkheid te bevorderen.

Donaties, stichting, onderwijs, beste goede doelen, grondwettelijke rechten

Wereldwijd partnerschap voor onderwijs (GPE)

GPE heeft tot doel de onderwijssystemen in ontwikkelingslanden te versterken om het aantal kinderen dat naar school gaat en leert drastisch te verhogen.

Onderwijs kan niet wachten (ECW)

ECW is de eerste wereldwijde liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor onderwijs in noodsituaties en langdurige crises. Het doel is om alle door de crisis getroffen kinderen en jongeren te bereiken met veilig, gratis en kwaliteitsvol onderwijs.

Het Malala Fonds

Het Malala Fund is een wereldwijde stichting die ervoor zorgt dat alle meisjes toegang hebben tot 12 jaar gratis, veilig en kwaliteitsvol onderwijs.

Ruimte om te lezen

Room to Read wil het leven van miljoenen kinderen in gemeenschappen met lage inkomens veranderen door te focussen op alfabetisering en gendergelijkheid in het onderwijs.

Pratham VS

Pratham USA is een wereldwijde liefdadigheidsinstelling die tot doel heeft de kwaliteit van het onderwijs in India te verbeteren. Ze werken aan het bieden van kwaliteitsonderwijs aan kansarme kinderen en het verbeteren van leerresultaten.

Milieu

Deze organisaties zetten zich in voor verschillende aspecten van milieubescherming, waaronder natuurbehoud, herbebossing, initiatieven voor schoon water en pleiten voor milieubeleid.

Donaties, milieu, beoordeelde goede doelen, liefdadigheid, illegale stroperij

Rainforest Foundation VS.

Deze stichting werkt ter plaatse om landrechten veilig te stellen voor inheemse en traditionele gemeenschappen in 's werelds grootste regenwouden.

Water.org

Water.org zet zich in om de wereld van veilig water en sanitaire voorzieningen te voorzien door middel van toegang tot kleine, betaalbare leningen.

Greenpeace-fonds

Het Greenpeace Fonds is een internationale liefdadigheidsinstelling die vreedzaam protest en creatieve communicatie gebruikt om wereldwijde milieuproblemen aan het licht te brengen en oplossingen voor een groene en vreedzame toekomst te promoten.

Wereld Natuur Fonds (WWF)

WWF zet zich in voor natuurbehoud en streeft naar een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven. Hun werk is geconcentreerd op gebieden als klimaat, voedsel, bossen, zoet water, oceanen en dieren in het wild.

Oceana

Oceana is uitsluitend toegewijd aan het behoud van de oceaan en probeert de oceanen meer biodivers en overvloediger te maken door beleidsoverwinningen te behalen in de landen die een groot deel van het zeeleven in de wereld beheersen.

Gezondheidszorg

Liefdadigheidsinstellingen in de gezondheidszorg zijn toegewijd aan het bevorderen van onderzoek, het leveren van essentiële diensten en het ondersteunen van de gemeenschappen die getroffen zijn door verschillende gezondheidsproblemen. Door een donatie te doen aan deze organisaties kunnen donoren een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de wereldwijde gezondheidsresultaten, het vergroten van het bewustzijn over specifieke ziekten en het pleiten voor patiëntenrechten.

Beste goede doelen, economische zekerheid, roterende stichting

Nationale Hemofilie Stichting (NHF)

NHF is gedreven om impactvolle vorderingen te maken door middel van onderzoeksinitiatieven die zijn ontworpen om de zorgkwaliteit en behandelingen voor patiënten met de diagnose erfelijke bloedingsstoornissen te verbeteren. 

Stichting Michael J Fox

Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson en ziektepreventie door middel van een agressief gefinancierde onderzoeksagenda en voor de ontwikkeling van verbeterde therapieën voor mensen die tegenwoordig met Parkinson leven.

St. Jude Children's Research Hospital

St. Jude is een pionier die vormgeeft aan de manier waarop zorginstellingen levensbedreigende kinderziekten, waaronder kinderkanker, identificeren, voorkomen en behandelen. De organisatie zet zich in voor vooruitgang in de gezondheidszorg door middel van onderzoeksgestuurde initiatieven gericht op het genezen en voorkomen van kinderziekten. 

Nationale Alliantie voor Geestesziekten (NAMI)

NAMI is de grootste basisorganisatie voor geestelijke gezondheid van het land die zich inzet voor het opbouwen van een beter leven voor de miljoenen Amerikanen die getroffen zijn door een psychische aandoening, met name door te pleiten voor toegang tot diensten, behandeling, ondersteuning en onderzoek.

De Leukemie & Lymphoma Society (LLS)

LLS zet zich in voor door onderzoek aangestuurde genezingen en zorgt ervoor dat alle bloedkankerpatiënten toegang hebben tot kwaliteitszorg en -behandelingen. Deze organisatie dient de stem voor alle bloedkankerpatiënten en geeft hun zorgen en behoeften door aan leiders in de gezondheidszorg. 

Geestelijke gezondheid Amerika (MHA)

MHA is een toonaangevende, in de gemeenschap gevestigde non-profitorganisatie die zich toelegt op het verlichten van het lijden van mensen met de diagnose psychische aandoeningen en het vergroten van het bewustzijn om maatschappelijke vooroordelen en stigma's te bestrijden. 

American Heart Association

Deze organisatie zet zich in voor de bestrijding van hartaandoeningen en beroertes en streeft ernaar levens te redden en te verbeteren door middel van onderzoek, onderwijs en spoedeisende zorg.

De rol van donoren

Donaties, aanzienlijk deel, vermiste kinderen, raciale gerechtigheid

Donoren spelen een cruciale rol in het functioneren en het succes van liefdadigheidsorganisaties. Het geld dat wordt verkregen uit donaties vormt een aanzienlijk deel van het budget van een liefdadigheidsinstelling, waardoor ze essentiële diensten en ondersteuning kunnen bieden aan de begunstigden. Voor slechts één liefdadigheidsinstelling kan een enkele donatie de middelen voeden die nodig zijn voor onderzoek, belangenbehartiging en directe hulp, waardoor hun impact wordt vergroot.

Donoren hebben vaak unieke voorkeuren als het gaat om de goede doelen die ze willen steunen, gevormd door hun persoonlijke waarden en levenservaringen. Personen die bijvoorbeeld de strijd van een psychische aandoening hebben meegemaakt of er getuige van zijn geweest, zijn mogelijk meer geneigd om te doneren aan liefdadigheidsinstellingen die zich richten op belangenbehartiging en ondersteuning van de geestelijke gezondheid. Evenzo kunnen degenen die geraakt zijn door de offers van wetshandhavers, er de voorkeur aan geven organisaties te steunen die overlevenden van de politie helpen, wat hun diepe waardering voor deze helden in de frontlinie weerspiegelt.

Kiezen om uw favoriete goede doel te steunen, stemt niet alleen overeen met uw persoonlijke waarden, maar geeft ook blijk van vertrouwen in de missie van de organisatie. Bovendien kan schenken aan deze goede doelen tastbare voordelen opleveren voor donateurs, aangezien geldelijke giften vaak fiscaal aftrekbaar zijn. Dit betekent dat terwijl u bijdraagt ​​aan een nobel doel, u mogelijk ook uw belastingaanslag verlaagt.

Door hun zuurverdiende geld te doneren, vormen donateurs ongetwijfeld de ruggengraat van liefdadigheidsorganisaties, die betekenisvolle verandering en substantiële impact stimuleren.

Conclusie

De liefdadigheidsorganisaties die in deze uitgebreide gids worden genoemd, boeken aanzienlijke vooruitgang bij het aanpakken van verschillende urgente kwesties in de samenleving. Uw donatie kan een groot verschil maken. We dringen er bij u op aan om uw reis van liefdadigheid te beginnen met Food For Life Global.

Deze organisatie staat bekend om haar impactvolle initiatieven en heeft het potentieel om aanzienlijke veranderingen teweeg te brengen in gemeenschappen over de hele wereld. Door een donatie te doen aan Food For Life Global, kunt u bijdragen aan het bouwen van een betere wereld, het versterken van gemeenschappen en het mogelijk maken van verandering op wereldschaal.

Paul Turner

Paul Turner

Paul Turner mede-oprichter van Food for Life Global in 1995. Hij is een voormalige monnik, een veteraan van de Wereldbank, ondernemer, holistische levenscoach, veganistische chef-kok en auteur van 6 boeken, waaronder FOOD YOGA, 7 stelregels voor zielsgeluk.

DHR. Turner is de afgelopen 72 jaar naar 35 landen gereisd om Food for Life-projecten op te zetten, vrijwilligers op te leiden en hun succes vast te leggen.

laat een reactie achter

Help & Ondersteuning
Food for Life Global

Hoe maak je een impact?

schenken

Mensen helpen

Crypto Valuta

Doneer cryptogeld

Dier

Help Dieren

sponsoractie

sponsoractie

Projecten

Vrijwilligerskansen
Word een advocaat
start je eigen project

VRIJWILLIGERSWERK
KANSEN

Word
Advocaat

Start jouw
Eigen project

NOODDIENSTEN
RELIËF