Hoe u een liefdadigheidsbelastingaftrek ontvangt

Belastingaftrek voor liefdadigheidsinstellingen begrijpen

Met belastingaftrek voor goede doelen kunt u uw belastingaanslag verlagen als beloning voor uw vrijgevigheid. Dit systeem moedigt filantropie aan door het financieel voordelig te maken voor individuen en bedrijven om goede doelen te steunen.

Wat komt in aanmerking als een donatie aan een goed doel?

In de Verenigde Staten moeten donaties, om fiscaal aftrekbaar te zijn, worden gedaan aan organisaties die officieel door de IRS als ‘gekwalificeerd’ zijn erkend. Dit omvat verschillende soorten organisaties, zoals religieuze instellingen, onderwijsorganisaties, wetenschappelijke en literaire verenigingen, en organisaties die zich inzetten om wreedheid jegens kinderen of dieren te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten liefdadigheidsorganisaties die door de IRS worden erkend, elk met specifieke belastingvoordelen:

501(c)(3) Organisaties: Dit zijn de meest voorkomende typen, waaronder publieke liefdadigheidsinstellingen en particuliere stichtingen. Donaties aan 501(c)(3)-organisaties zijn doorgaans fiscaal aftrekbaar voor donoren. Deze organisaties zijn vrijgesteld van federale inkomstenbelasting.

Kerken en religieuze organisaties: deze vallen onder de categorie 501(c)(3), maar hebben een aantal duidelijke regels. Ze komen in aanmerking voor vrijstelling van federale inkomstenbelasting en kunnen ook fiscaal aftrekbare donaties ontvangen.

501(c)(4) Sociale welzijnsorganisaties in de gemeenschap: Hiertoe behoren burgerverenigingen en lokale werknemersverenigingen. Ze zijn vrijgesteld van federale inkomstenbelasting, maar donaties aan hen zijn doorgaans niet fiscaal aftrekbaar.

501(c)(6) Business Leagues, Kamers van Koophandel: Deze organisaties richten zich op verbetering van het bedrijfsleven en de gemeenschap. Ze zijn vrijgesteld van belasting, maar bijdragen daaraan zijn niet aftrekbaar als donaties aan goede doelen.

Andere soorten non-profitorganisaties: De IRS erkent meer dan 30 soorten non-profitorganisaties, elk met verschillende belastingregels. Voorbeelden zijn onder meer 501(c)(12)-organisaties zoals welwillende levensverzekeringsverenigingen en onderlinge sloot- of irrigatiebedrijven.

Het belangrijkste belastingvoordeel van doneren aan liefdadigheidsorganisaties is de mogelijkheid om deze bijdragen af ​​te trekken van de personenbelasting, met inachtneming van de IRS-regels en -beperkingen. Voor de organisaties is het bereiken van een belastingvrijstelling het belangrijkste voordeel, waardoor ze een groter deel van hun geld rechtstreeks voor hun doel kunnen gebruiken.

Geschiktheidscriteria voor belastingaftrek voor liefdadigheidsinstellingen

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de IRS-richtlijnen voor liefdadigheidsbijdragen. Dit omvat onder meer inzicht in welke organisaties in aanmerking komen voor fiscaal aftrekbare donaties en welke vormen van donaties worden geaccepteerd.

Erkende liefdadigheidsorganisaties

De IRS houdt een lijst bij van erkende goede doelen. Schenkingen aan deze organisaties komen in aanmerking voor belastingaftrek, bijdragen aan niet-erkende entiteiten niet. U kunt ook zoeken op de Guidestar-website die ook een gedetailleerd overzicht van het goede doel geeft.

Soorten donaties die in aanmerking komen

Meestal zijn contant geld, fysieke goederen en aandelen geaccepteerde vormen van donaties. Diensten of de waarde van uw tijd, zelfs als deze aanzienlijk zijn, komen echter niet in aanmerking voor belastingaftrek. Een paar voorbeelden:

Contante donatie: Als u $ 500 doneert aan een gekwalificeerde liefdadigheidsinstelling, kan dit bedrag worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

Donatie van eigendommen: Het doneren van een gebruikte auto ter waarde van $ 2,000 aan een non-profitorganisatie is een andere vorm van aftrekbare bijdrage.

Bereken uw liefdadigheidsbelastingaftrek

Hierbij wordt bepaald welk bedrag u kunt aftrekken. Dit kan worden beïnvloed door het soort donatie en de organisatie waaraan u doneert.

Gespecificeerde versus standaardaftrek

Om eventuele liefdadigheidsbijdragen te kunnen claimen, moet u uw aftrekposten specificeren in uw belastingaangifte. Dit is een belangrijke overweging bij het plannen van uw belastingen en liefdadigheidsgiften.

Als uw totale gespecificeerde inhoudingen, inclusief bijdragen aan goede doelen, bijvoorbeeld het standaard aftrekbedrag ($12,550 voor individuele indieners in 2021) overschrijden, zou het specificeren voordeliger zijn. Als u bijvoorbeeld $ 15,000 aan gespecificeerde aftrekposten heeft, inclusief een liefdadigheidsdonatie van $ 3,000, kunt u door het specificeren uw belastbaar inkomen met een groter bedrag verlagen.

Beperkingen en limieten voor inhoudingen

De IRS stelt limieten aan hoeveel u kunt aftrekken op basis van uw aangepast bruto-inkomen (AGI). Normaal gesproken kunt u tot 60% van uw AGI aftrekken voor contante bijdragen.

Als uw aangepast bruto-inkomen (AGI) €100,000 bedraagt, kunt u doorgaans maximaal €60,000 (60% van de AGI) aan liefdadigheidsbijdragen aftrekken. Als u € 70,000,- doneert, kunt u de overtollige € 10,000,- niet aftrekken.

Documentatie en registratie

Een nauwkeurige administratie is essentieel voor het onderbouwen van uw liefdadigheidsbijdragen. Dit omvat het bewaren van ontvangstbewijzen, donatiebevestigingen en andere relevante documentatie.

Voor een contante donatie van $ 250 moet u een bankafschrift of schriftelijke bevestiging van het goede doel bewaren.

Raadpleeg dit voor richtlijnen artikel op Investopedia

Het bijhouden van donaties

Houd een gedetailleerd overzicht bij van alle donaties, inclusief data, bedragen en ontvangende organisaties. Dit vereenvoudigt uw belastingvoorbereidingsproces.

Essentiële documenten voor belastingaangifte

Zorg ervoor dat u over alle benodigde documentatie beschikt, zoals schriftelijke bevestigingen voor donaties van meer dan $ 250 en bankgegevens voor geldelijke geschenken.

Belangrijke documenten zijn onder meer:

Door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: dit kan b

e uw rijbewijs of een ander identiteitsbewijs.

Kopie van de belastingaangifte van vorig jaar: helpt bij het verifiëren van inkomsten en aftrekposten uit het verleden.

Socialezekerheidskaarten: voor uzelf en eventuele gezinsleden.

IRS- of staatskennisgevingen: als u deze gedurende het jaar heeft ontvangen.

Inkomstendocumenten: Dit omvat alle vormen van inkomen, zoals:

W-2-formulieren van werkgevers.

1099 formulieren voor andere inkomsten zoals freelance werk, rente, dividenden, overheidsbetalingen.

Financiële overzichten: vooral als u een bedrijf heeft, om de financiële gezondheid ervan aan te tonen.

Documenten voor kapitaalactivaactiviteit: Indien van toepassing, voor het rapporteren van verkopen of ruilen van onroerend goed of investeringen.

Het is belangrijk om deze documenten gereed te hebben voordat u met uw belastingvoorbereiding begint. Dit zorgt voor een soepel proces en helpt bij het indienen van een volledige en nauwkeurige belastingaangifte.

Navigeren door belastingwetten

Op de hoogte blijven van de steeds veranderende belastingwetten is cruciaal voor het maximaliseren van uw aftrekposten en het garanderen van naleving ervan. Houd er rekening mee dat de belastingwetten per staat en regio verschillen.

Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de belastingwetten voor het belastingjaar 2023, volgen hier enkele betrouwbare bronnen:

Kiplinger: Biedt inzicht in de belangrijkste belastingwijzigingen en drempelaanpassingen voor 2023, met name met betrekking tot doorberekeningsinkomsten en standaardkilometertarieven voor bedrijven [1].

Officiële website van de IRS: de eigen redactiekamer van de IRS is een gezaghebbende bron voor belastingupdates en jaarlijkse inflatieaanpassingen voor verschillende belastingvoorzieningen [2].

Schwab Learning Center: Biedt informatie over verschuivingen in de inkomstenbelastingschijven, wijzigingen in standaard- en gespecificeerde aftrekposten en limieten voor pensioenrekeningen [3].

H&R Block: Bespreekt veranderingen in belastingtabellen en inkomstenbelastingtarieven voor 2023, die aanzienlijk zijn vergeleken met voorgaande jaren [4].

US Bank: Biedt inzicht in aanpassingen in belastingschijven en mogelijke belastingwijzigingen die van invloed zijn op individuen en trusts [5].

TurboTax van Intuit: een hulpmiddel voor geplande belastingverhogingen en aanpassingen in belastingschijven, inhoudingen en tegoeden [6].

Deze bronnen bieden uitgebreide en actuele informatie over wijzigingen in de belastingwetgeving, waardoor ze van onschatbare waarde zijn voor zowel particulieren als professionals.

De belastingwetten kunnen jaarlijks veranderen, wat van invloed is op de manier waarop uw bijdragen aan goede doelen worden afgetrokken. Blijf op de hoogte van nieuwe wetgeving of IRS-updates.

Een belastingprofessional raadplegen

Een belastingprofessional kan waardevol advies geven dat is afgestemd op uw financiële situatie, zodat u uw charitatieve bijdragen voor fiscale doeleinden kunt optimaliseren.

Als u op zoek bent naar topbelastingadviseurs of accountantskantoren, vindt u hier enkele waardevolle gidsen en bronnen die u kunt overwegen:

CPAdirectory: een uitgebreide directory om CPA's en accountants te vinden, met een breed scala aan opties [1].

Clutch.co: bevat een lijst met de beste belastingadviesbureaus, compleet met recensies en gedetailleerde informatie om te helpen bij de selectie [2].

IRS Directory: De eigen directory van de IRS bevat bereiders met PTIN's (Preparer Tax Identification Numbers) en is een betrouwbare bron voor het vinden van gekwalificeerde belastingvoorbereiders [3].

TrustRadius: biedt beoordelingen, vergelijkingen en alternatieven voor verschillende accountants- en belastingdienstverleners en helpt bedrijven bij het nemen van weloverwogen beslissingen [4].

Forbes America’s Best Tax and Accounting Firms: Deze lijst belicht de meest aanbevolen bedrijven voor belasting- en boekhouddiensten in de VS, gebaseerd op professionele enquêtes [5].

Belastinggids: Bevat een reeks bekwame professionals, zoals accountants en belastingdeskundigen, en biedt een gevarieerde selectie aan adviseurs [6].

Deze gidsen en bronnen zijn behulpzaam bij het vinden van de beste belastingadviseurs die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.

Haal het maximale uit uw liefdadigheidsbijdragen

Kies voor een strategische benadering van liefdadigheidsgiften om zowel uw impact als uw belastingvoordelen te maximaliseren. Overweeg ook of het goede doel een meetbare sociale impact biedt voor uw bijdrage. Dit is iets dat de Vriendelijk ecosysteem specialiseert in.

Strategische liefdadigheidsgiften

Overweeg technieken zoals het bundelen van donaties of het doneren van gewaardeerde bezittingen om uw belastingvoordelen te vergroten.

Strategische liefdadigheidsgiften omvatten een doordachte planning en uitvoering om de impact van uw donaties te maximaliseren. Hier zijn de belangrijkste componenten:

Het definiëren van uw filantropische doelen: begin met het verduidelijken van wat u met uw donaties wilt bereiken. Dit moet aansluiten bij uw persoonlijke waarden en passies. Door duidelijke doelen en doelstellingen te stellen, kunt u uw middelen effectief richten op de zaken die u belangrijk vindt [3].

Effectieve communicatie: onderhoud een open dialoog met de organisaties die u ondersteunt. Dit zorgt ervoor dat uw bijdragen worden gebruikt zoals bedoeld en dat uw filantropische inspanningen worden afgestemd op de behoeften van de begunstigden [2].

Een gedefinieerde strategie creëren: Een goed gestructureerde strategie is essentieel. Dit kan het opzetten van een budget voor donaties inhouden, het beslissen over de frequentie van uw bijdragen en het selecteren of u lokale, nationale of mondiale doelen wilt steunen [4].

Fiscaal-effectief geven: Overweeg mechanismen zoals door donoren geadviseerde fondsen te gebruiken om de belastingvoordelen te optimaliseren en tegelijkertijd uw filantropische belangen te ondersteunen [6].

Monitoren en bijsturen: Controleer regelmatig de impact van uw bijdragen. Pas uw strategie indien nodig aan om ervoor te zorgen dat deze effectief en relevant blijft voor de veranderende behoeften van de doelen die u steunt.

Door een strategische benadering van liefdadigheidsgiften te hanteren, kunt u een betekenisvollere en duurzamere impact maken op de goede doelen waar u gepassioneerd over bent.

Online en mobiele donaties

Het digitale tijdperk heeft het geven van goede doelen toegankelijker gemaakt. Zorg ervoor dat deze platforms veilig en legitiem zijn voordat u een donatie doet. Platformen zoals donorbox, Het gevende blokof Wereldwijd geven zijn een geweldige plek om te beginnen. 

Ontvangsten en documenten voor online geven

Houd een digitaal spoor bij van uw donaties, inclusief bevestigingsmails en transactiegegevens.

Corporate Matching en liefdadigheidsgiften

Top 100 goede doelen, liefdadigheidsnavigator, nationale raad

Veel werkgevers bieden donatiematchingprogramma's aan, die de impact van uw giften kunnen vergroten.

Als u $ 500 doneert aan een goed doel en uw werkgever een matchingprogramma heeft, mag de werkgever ook $ 500 doneren. Uw aftrekbare bedrag blijft $ 500, maar de totale bijdrage aan het goede doel is $ 1,000.

Relatiegeschenken voor bedrijven vertegenwoordigen een belangrijk facet van bedrijfsfilantropie, waarbij bedrijven de donaties van hun werknemers aan non-profitorganisaties financieel verdubbelen. Deze praktijk verdubbelt effectief de impact van de liefdadigheidsbijdrage van een werknemer. De essentie van corporate matching gaat niet alleen over het vergroten van de liefdadigheidsvoetafdruk van het bedrijf, maar ook over het aanmoedigen van werknemers om deel te nemen aan filantropie [1].

De grondgedachte achter dergelijke programma's is veelzijdig. Ten eerste vereenvoudigt het het proces van bedrijfsdonaties, waardoor een eerlijker verdeling van de bedrijfsdonaties over diverse goede doelen mogelijk wordt. Ten tweede dient het als een krachtige stimulans voor werknemers, waardoor hun persoonlijke betrokkenheid bij de doelen die zij steunen wordt versterkt.2, 4].

De matchingverhoudingen variëren, waarbij bedrijven doorgaans één-op-één-, twee-op-één- of zelfs drie-op-één-matches aanbieden. Dit betekent dat voor elke dollar die een werknemer doneert, het bedrijf een gelijk of groter bedrag bijdraagt, waardoor de totale donatie aan het gekozen goede doel aanzienlijk wordt verhoogd [3].

Relatiegeschenken spelen dus een cruciale rol bij het vergroten van het bereik en de effectiviteit van liefdadigheidsgiften, zowel voor werknemers als voor de organisaties die zij willen ondersteunen.

Maak gebruik van werkgeversmatchingprogramma's

Begrijp het matchingbeleid van uw werkgever om deze mogelijkheid ten volle te benutten om uw liefdadigheidsimpact te maximaliseren.

Matchprogramma’s voor werkgevers vergroten de impact van individuele bijdragen, of het nu gaat om pensioensparen of liefdadigheidsdonaties. Door de bijdragen van werknemers op elkaar af te stemmen, verdubbelen deze programma's effectief de steun aan pensioenrekeningen of non-profitorganisaties, waardoor een grotere betrokkenheid van werknemers wordt bevorderd en het collectieve voordeel van dergelijke bijdragen voor alle betrokken belanghebbenden wordt vergroot.2, 5].

Documentatie voor bijpassende geschenken

Houd een administratie bij van zowel uw donaties als eventuele bijbehorende bijdragen van uw werkgever.

Hoe belastingaftrek een verschil maakte

Belastingaftrek heeft een aanzienlijke invloed op de financiële beslissingen van bedrijven en individuen. Ze verlagen het belastbaar inkomen, verbeteren de financiële prestaties van bedrijven op de lange termijn en stimuleren investeringen in menselijk kapitaal en een leven lang leren. Inhoudingen beïnvloeden beslissingen op het gebied van werk, besparingen en bedrijfsorganisatie, wat vaak leidt tot grotere economische efficiëntie en groei.5].

Toekomstige trends op het gebied van liefdadigheidsgiften

Blijf op de hoogte van opkomende trends in filantropie en hoe deze van invloed kunnen zijn op liefdadigheidsgiften en belastingaftrek.

De belangrijkste trends op het gebied van liefdadigheidsgiften voor de toekomst zijn onder meer:

Nadruk op onbeperkte geschenken: liefdadigheidsinstellingen zijn steeds meer op zoek naar onbeperkte fondsen om meer flexibiliteit te hebben in hun activiteiten [2].

Collaborative Funding: Er is een toename in gezamenlijke financieringsinspanningen van donoren om de impact te maximaliseren [3].

Resultaatgerichte donaties: Donoren concentreren zich op de meetbare impact van hun bijdragen [6].

Donordiversificatie: er is een verschuiving gaande naar het betrekken van een breder scala aan donoren, inclusief kleinschalige donoren [4].

De rol van technologie in filantropie

Technologie blijft de manier veranderen waarop we doneren en onze bijdragen volgen.

Technologie verbetert filantropie aanzienlijk door het bereik en de impact te vergroten. Belangrijke trends zijn onder meer de integratie van AI en blockchain, het bevorderen van sociaal ondernemerschap en het verbeteren van databeheer. Digitale platforms en sociale media creëren nieuwe, boeiendere filantropische methoden. Deze technologieën stellen goede doelen in staat een mondiaal publiek te bereiken en AI in de sociale sector effectiever te reguleren.1], [2], [4].

Het ethische aspect van liefdadigheidsgiften

Liefdadigheidsgiften zijn niet alleen een financiële transactie; het is een weerspiegeling van uw waarden en inzet voor maatschappelijke verbetering.

Ethische liefdadigheidsgiften benadrukken de morele noodzaak om geluk te delen en geven prioriteit aan de dringende behoeften van mensen die lijden. Het gaat om het respecteren van de bedoelingen van de donor, het balanceren van persoonlijke passies met maatschappelijke eisen, en het integreren van ethische zorgen met culturele en sociale overwegingen.2], [3], [6].

Het kiezen van de juiste oorzaken

Selecteer goede doelen die bij u resoneren en aansluiten bij uw persoonlijke waarden, zodat u meer voldoening krijgt, anders kunt u zich na verloop van tijd ongelukkig voelen over uw donaties. Het doneren van geld of tijd moet worden gestimuleerd door de waarheden die u dagelijks motiveren. 

Conclusie en laatste gedachten

Bedenk dat liefdadigheidsgiften niet alleen maar een belastingvoordeel zijn. Het gaat erom een ​​positief verschil te maken in de wereld. Met andere woorden: het gaat niet om het geld, maar om de erfenis die je achterlaat. 

Veelgestelde vragen

Wat kwalificeert als een liefdadigheidsdonatie voor belastingdoeleinden?

Liefdadigheidsdonaties kunnen bestaan ​​uit contant geld, eigendommen of aandelen die worden gegeven aan erkende liefdadigheidsinstellingen, religieuze organisaties of non-profitorganisaties.

Wat kwalificeert als een liefdadigheidsdonatie voor belastingdoeleinden?

Liefdadigheidsdonaties kunnen bestaan ​​uit contant geld, eigendommen of aandelen die worden gegeven aan erkende liefdadigheidsinstellingen, religieuze organisaties of non-profitorganisaties.

Moet ik mijn inhoudingen specificeren om aanspraak te kunnen maken op een liefdadigheidsbelastingaftrek?

Ja, u moet de inhoudingen specificeren op Schema A (formulier 1040) om belastingaftrek voor liefdadigheidsinstellingen te kunnen claimen.

Is er een limiet aan het bedrag dat ik kan aftrekken voor donaties aan goede doelen?

Over het algemeen kunt u tot 60% van uw aangepast bruto-inkomen aftrekken voor donaties aan goede doelen.

Welke documentatie heb ik nodig om een ​​belastingaftrek voor liefdadigheidsinstellingen te claimen?

Bewaar ontvangstbewijzen, brieven van liefdadigheidsinstellingen en bankgegevens als bewijs van uw donaties.

Kan ik de tijd die ik aan vrijwilligerswerk besteed, aftrekken?

Niet alle internationale donaties komen voor aftrek in aanmerking. Controleer of het internationale goede doel erkend is door de IRS.

Wat moet ik doen om mijn belastingaftrek voor goede doelen te maximaliseren?

Overweeg strategische donaties aan goede doelen, zoals het bundelen van donaties of het doneren van gewaardeerde bezittingen, om de inhoudingen te maximaliseren.

Zijn online donaties fiscaal aftrekbaar?

Ja, zolang ze bij een gekwalificeerde organisatie worden gemaakt. Zorg ervoor dat u digitale gegevens van deze transacties bijhoudt.

Hoe vaak moet ik mijn gegevens voor liefdadigheidsbijdragen bijwerken?

Werk uw gegevens regelmatig bij, vooral na elke donatie, om nauwkeurige en actuele documentatie bij te houden.

Paul Turner

Paul Turner

Paul Turner mede-oprichter van Food for Life Global in 1995. Hij is een voormalige monnik, een veteraan van de Wereldbank, ondernemer, holistische levenscoach, veganistische chef-kok en auteur van 6 boeken, waaronder FOOD YOGA, 7 stelregels voor zielsgeluk.

DHR. Turner is de afgelopen 72 jaar naar 35 landen gereisd om Food for Life-projecten op te zetten, vrijwilligers op te leiden en hun succes vast te leggen.

laat een reactie achter

Help & Ondersteuning
Food for Life Global

Hoe maak je een impact?

schenken

Mensen helpen

Crypto Valuta

Doneer cryptogeld

Dier

Help Dieren

sponsoractie

sponsoractie

Projecten

Vrijwilligerskansen
Word een advocaat
start je eigen project

VRIJWILLIGERSWERK
KANSEN

Word
Advocaat

Start jouw
Eigen project

NOODDIENSTEN
RELIËF