ક્રોફફંડિંગ ઝુંબેશ એફએફએલ સર્બિયા માટે મોબાઇલ કિચન પ્રાપ્ત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી

Food for Life Global સર્બીયામાં આશ્રય મેળવનારા શરણાર્થીઓને ખવડાવવા માટે આગામી 60,000 મહિનામાં 6 થી વધુ કડક શાકાહારી ભોજનનું વિતરણ કરવા માટે સર્બિયામાં અમારા આનુષંગિક માટે મોબાઇલ કિચન ખરીદવા માટે દાનની વિનંતી છે. 
વાંચન ચાલુ રાખો