એફએફએલજી સાથેની મારી મુસાફરીનો સારાંશ

આજે, હું આ સાથેની મુસાફરીનો સારાંશ શેર કરવા માંગુ છું Food for Life Global. મેં મારી કારકિર્દીની શરૂઆત ફૂડ ફોર લાઇફથી સિડનીમાં એક યુવાન સાધુ તરીકે કરી હતી. જ્યારે હું પ્રારંભ કરું ત્યારે હું 20 વર્ષનો હતો અને શરૂઆતના પ્રણેતાઓમાંનો એક હતો
વાંચન ચાલુ રાખો

ન્યુઝીલેન્ડમાં ખોરાક માટે જીવનમાં સમુદાયમાં સકારાત્મક ફેરફારો

ન્યુઝિલેન્ડના ઉત્તરીય આઇલેન્ડમાં ફૂડ ફોર લાઇફને વાંગેરેઇ લીડરમાં બે ચમકતા લેખ મળ્યા. એક લેખમાં સ્વયંસેવક વેનેસા હોડગન દર્શાવવામાં આવ્યા છે જેણે છેલ્લા 18 થી એફએફએલ રસોડામાં સેવા આપી છે
વાંચન ચાલુ રાખો