માખણ ટોકન દાન

માખણ ટોકન એફએફએલ ગ્લોબલને 5,722 XNUMX દાન કરે છે

બટર ટોકને તાજેતરમાં ત્રણ અલગ અલગ સખાવતી સંસ્થાઓને ance 16,406 નું દાન આપ્યું છે જેમાં દ્વિસંગી ચેરિટી, ભૂખ સામેની ક્રિયા, અને Food For Life Global. ટોકન મોકલેલા દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર ફીનો ઉપયોગ કરીને કામ કરે છે
વાંચન ચાલુ રાખો

Givingનલાઇન આપવું - તમારું નૈતિક હોકાયંત્ર દો

વર્ષનો અંત એ છે કે જેને ખરેખર જરૂર છે તેમને ભેટ બનાવવાનો વિચાર કરવાનો સમય છે. આજના જેવા આર્થિક રીતે પડકારજનક સમયમાં પણ કન્ઝ્યુમર ટ્રેડમિલ પહેલાની જેમ ચાલી રહી છે તે જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે. હકિકતમાં,
વાંચન ચાલુ રાખો