એફએફએલ- પોમ પોમ બીની

$22.00

તમારી ખરીદી સહાય!

તમે કરો છો તે દરેક ખરીદી 50 જરૂરિયાતમંદ બાળકોને તાજી રાંધેલા કડક શાકાહારી ભોજન પ્રદાન કરશે!

ચોખ્ખુ

વર્ણન

આ પોમ પોમ બીની સાથે શૈલીમાં ઉત્સવની અને મનોરંજક બનો! તમારા વિન્ટર કપડા સાથે રંગ વિકલ્પોને મિક્સ કરો અને મેળવો.

તમારી ખરીદી સાથે, તમે 50 જરૂરીયાતમંદ બાળકોને ખવડાવશો.

  એક માપ
લંબાઈ, માં 11.82
પહોળાઈ, માં 7.88
કફ લંબાઈ, માં 3.04

 

.: 100% એક્રેલિક
.: એક કદ બધામાં બંધબેસે છે
.: નક્કર અને બે સ્વર ભિન્નતા શક્ય છે
.: ટોચ પર પોમ-પોમ

વધારાની માહિતી

વજન N / A

એક ટિપ્પણી લખો