મેનુ

વેગનિઝમ પરની અમારી નીતિ

Food for Life Global તેના મૂળ કારણ - અસમાનતાને સંબોધિત કરીને વિશ્વની ભૂખ હલ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. અમારી વ્યૂહરચના પ્રેમાળ ઇરાદાથી તૈયાર અહિંસક, છોડ આધારિત ભોજનના ઉદાર વિતરણ દ્વારા તમામ જીવંત લોકો માટે પ્રેમ અને આદર દર્શાવવાની છે. તે ક્રિયામાં પ્રેમ અને આદર છે.

અમે અબજો નિર્દોષ ગાયો, બળદ અને વાછરડાઓના જથ્થાબંધ દુરુપયોગ સાથે કોમર્શિયલ ડેરીનું સ્પષ્ટ જોડાણ સમજીએ છીએ. અમે અમારા કોઈપણ પ્રોજેક્ટમાં કોઈપણ કોમર્શિયલ ડેરીના ઉપયોગને માફ કરતા નથી. દાતાઓ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલ તમામ ભંડોળનો ઉપયોગ ફક્ત વેગન ઘટકો માટે કરવામાં આવે છે. દાતાઓને ખાતરી આપી શકાય છે કે બધા દાનનો ઉપયોગ ફક્ત કડક શાકાહારી ખોરાકના વિતરણ અને કામગીરી માટે થાય છે.

2012 માં, ધ ફૂડ ફોર લાઇફ ટ્રેનિંગ મેન્યુઅલને સુધારી અને અપડેટ કરવામાં આવી હતી જેમાં તંદુરસ્ત ખોરાકની પસંદગી, રાસાયણિક ઉમેરણોના જોખમો અને વ્યાપારી ડેરીનો ઉપયોગ કરવા વિશે FFL સ્વયંસેવકોને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. આ મુદ્દા પર, અમારા સ્થાપક, પૌલ રોડની ટર્નરે 1998 માં બિન-વ્યાવસાયિક ડેરી આહાર અપનાવ્યો હતો જ્યારે તેમને વ્યાવસાયિક ડેરી ઉદ્યોગમાં વાછરડાઓના દુરુપયોગ વિશે જબરજસ્ત પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

FFL.ORG વેબ સાઇટ વર્ષોથી ઘણા અવતારમાંથી પસાર થઈ છે અને તે તમામ ટર્નર દ્વારા ડિઝાઇન અને વિકસાવવામાં આવી હતી. તેમણે નોંધેલી મુખ્ય બાબતોમાંની એક એ હતી કે ઘણા દાતાઓ ખાસ કરીને તેમના દાનનો ઉપયોગ ન કરવા માટે પૂછતા હતા. prasadam વિતરણ કે જેમાં ડેરી હતી. તેથી 2009 માં, ટર્નરે એક નવી નીતિ સ્થાપિત કરી કે FFLG સેવા આપતા કોઈપણ FFL પ્રોજેક્ટ્સને નાણાકીય રીતે સમર્થન આપશે નહીં. prasadam ડેરી ધરાવે છે.