મેનુ

અન્ન સંસ્કૃતિ: ખ્રિસ્તી

જુડિયો-ક્રિશ્ચિયન પરંપરામાં પવિત્ર ખોરાક

ચૈતન્ય દાસ (Br. Aelred) દ્વારા જુડિયો-ખ્રિસ્તી પરંપરામાં, અન્ય તમામ ધાર્મિક પરંપરાઓની જેમ, ખોરાકની તૈયારી, અર્પણ અને વપરાશ કેન્દ્રિય ભૂમિકા ધરાવે છે. કેન્દ્રિય એ સમજ છે કે ભગવાને પૃથ્વીને આશીર્વાદ આપ્યા છે જેથી તે ઉત્પન્ન કરી શકશે, અને તે માણસ ખાવામાં આશીર્વાદ મેળવી શકે. ચાલો આપણે પવિત્ર ખોરાકના વિવિધ બાઈબલના સંદર્ભો જોઈએ. ઉત્પત્તિના અધ્યાય 1 ના અંતે એક મહત્વપૂર્ણ પેસેજ છે - બાઇબલમાં ખોરાકનો પ્રથમ સંદર્ભ, અને આપણા પ્રથમ માતાપિતા આદમ અને હવાને આપવામાં આવેલ ખોરાકનો પ્રથમ સંદર્ભ: ભગવાને કહ્યું, "જુઓ, હું તને આખી પૃથ્વી પરના તમામ બીજ ધરાવતાં છોડ અને બીજ ધરાવતાં ફળવાળાં બધાં વૃક્ષો આપો; આ તમારું ભોજન હશે..."
છબી
એક કેથોલિક પાદરીએ મને તાજેતરમાં કહ્યું, "શાકાહારી આહાર પ્રત્યેની તમારી પ્રતિબદ્ધતા શાસ્ત્રના સંદર્ભ દ્વારા ન્યાયી છે." તે, અલબત્ત, ઉપરોક્ત શ્લોકનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો હતો. તે ખૂબ જ રસપ્રદ (અને અવ્યવસ્થિત) છે કે ખ્રિસ્તીઓ સતત આ માર્ગને અવગણે છે (અવગણો?) અને મહાપ્રલય પછી આપવામાં આવેલા ઓછા ઇચ્છનીય આહારને અનુસરવાનું પસંદ કરે છે - તે આહાર જે માંસ ખાવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે પણ હું આ બાબતને ઉઠાવું છું ત્યારે એક અજીબ મૌન છવાય છે...પછી બહાનાઓનો પ્રવાહ! લેવિટિકસના જૂના કરારના પુસ્તકમાં, પ્રકરણ 22, પવિત્ર ખોરાકના વિષય પર એક લાંબો માર્ગ છે: યહોવાએ મૂસા સાથે વાત કરી; તેણે કહ્યું: “હારુન અને તેના પુત્રો સાથે વાત કરો: તેઓને ઇઝરાયલના પુત્રોના પવિત્ર અર્પણો દ્વારા પવિત્ર થવા દો... “તમારા વંશજોમાંથી કોઈપણ, કોઈપણ પેઢીમાં, જે અશુદ્ધ અવસ્થામાં યહોવાહને પવિત્ર અર્પણો પાસે પહોંચે છે. ઇઝરાયેલના પુત્રો, મારી હાજરીમાંથી ગેરકાયદેસર ગણાશે... "... સૂર્યાસ્ત સમયે તે શુદ્ધ થશે અને પછી પવિત્ર વસ્તુઓ ખાઈ શકશે, કારણ કે આ તેના ખોરાક છે... "તેઓએ (સામાન્ય લોકો) પવિત્ર અર્પણોને અપવિત્ર ન કરવા જોઈએ જે ઇઝરાયેલના પુત્રો છે. યહોવા માટે અલગ રાખ્યું છે. આ ખાવા માટે તેમના પર વળતરના બલિદાનની માંગણી કરતી દોષ મૂકે છે; કેમ કે હું, યહોવા, જેણે આ અર્પણોને પવિત્ર કર્યા છે.” આપણે દેખીતી રીતે નવા કરારમાં વધુ રસ ધરાવીએ છીએ, ખાસ કરીને તે "ઈશ્વરના શ્રેષ્ઠ પુત્ર" ઈસુ સાથે સંબંધિત છે. ભગવદ-ગીતા ભાષ્યકાર, સ્વામી પ્રભુપાદે આ શબ્દોમાં ઈસુનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. નવા કરારમાં, અમારી પાસે કેન્દ્રિય મહત્વની બે થીમ છે: 1. વિશ્વાસીઓ અથવા ભક્તો દ્વારા ખોરાકની વહેંચણી. પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 2: 42-47 માં આપણે નીચેના વાંચીએ છીએ - આ (પ્રારંભિક ખ્રિસ્તી સમુદાય) પ્રેરિતોનાં શિક્ષણ, ભાઈચારો, રોટલી તોડવામાં અને પ્રાર્થના પ્રત્યે વફાદાર રહ્યા. વફાદાર બધા સાથે રહેતા હતા અને દરેક વસ્તુની માલિકી સમાન હતા; તેઓએ તેમનો માલસામાન અને સંપત્તિ વેચી અને દરેકને જરૂરીયાત મુજબની રકમ એકબીજામાં વહેંચી. તેઓ દરરોજ મંદિરમાં શરીર તરીકે જતા, પરંતુ રોટલી તોડવા માટે તેઓના ઘરે મળતા; તેઓએ તેમનો ખોરાક આનંદથી અને ઉદારતાથી વહેંચ્યો; તેઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હતા અને દરેક લોકો તેમની તરફ જોતા હતા. કોરીન્થિયનોને તેમના પ્રથમ પત્રમાં, સેન્ટ પોલ લખે છે: તમે જે કંઈ પણ ખાઓ, જે કંઈ પીવો, જે કંઈ પણ કરો, તે ઈશ્વરના મહિમા માટે કરો... પાછળથી પત્રમાં, સેન્ટ પોલ લંબાણપૂર્વક વાત કરે છે (પ્રકરણ 11) ખોરાક ખાવાના સમગ્ર વિષય સાથે. કેટલાકની વર્તણૂકની તેમની ટીકામાં તે ઘૃણાસ્પદ છે, ખાસ કરીને કારણ કે ખોરાક ખાવાને યુકેરિસ્ટ અથવા લોર્ડ્સ સપરના સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. હું સમગ્ર પેસેજને ટાંકીશ કારણ કે, ગોસ્પેલ્સની બહાર, તે પવિત્ર ખોરાકના વિષય પર સૌથી મહત્વપૂર્ણ શિક્ષણ છે.

લોર્ડ્સ સપર

હવે જ્યારે હું સૂચનાઓના વિષય પર છું, હું એમ કહી શકતો નથી કે તમે સભાઓ યોજવામાં સારું કર્યું છે જે તમને સારા કરતાં વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે. પ્રથમ સ્થાને, મેં સાંભળ્યું છે કે જ્યારે તમે બધા એક સમુદાય તરીકે ભેગા થાઓ છો, ત્યારે તમારી વચ્ચે અલગ-અલગ જૂથો હોય છે, અને હું અડધો વિશ્વાસ કરું છું - કારણ કે વિશ્વાસપાત્ર લોકોને અલગ પાડવા માટે તમારી વચ્ચે કોઈ શંકા નથી કે અલગ જૂથો હોવા જોઈએ. મુદ્દો એ છે કે, જ્યારે તમે સભાઓ યોજો છો, ત્યારે તે ભગવાનનું ભોજન નથી કે તમે જમતા હોવ કારણ કે જ્યારે જમવાનો સમય આવે છે, દરેક વ્યક્તિ પોતાનું રાત્રિભોજન શરૂ કરવા માટે એટલી ઉતાવળમાં હોય છે કે એક વ્યક્તિ ભૂખ્યો રહે છે જ્યારે બીજો નશામાં હોય છે. ચોક્કસ તમારી પાસે ખાવા પીવા માટે ઘર છે? ખરેખર તમે ભગવાનના સમુદાય માટે પૂરતો આદર ધરાવો છો કે જેથી ગરીબ લોકોને શરમ ન આવે? હું તને શું કહું? તમને અભિનંદન? હું તમને આ માટે અભિનંદન આપી શકતો નથી. કેમ કે પ્રભુ તરફથી મને જે મળ્યું છે તે આ છે, અને તે બદલામાં તમારા સુધી પહોંચાડ્યું: કે જે રાત્રે તેને દગો આપવામાં આવ્યો, તે જ રાત્રે પ્રભુ ઈસુએ થોડી રોટલી લીધી, અને તેના માટે ભગવાનનો આભાર માન્યો અને તેને તોડી નાખ્યો, અને તેણે કહ્યું, 'આ મારું શરીર છે, જે તમારા માટે છે; આ મારા સ્મારક તરીકે કરો.' તે જ રીતે, તેણે રાત્રિભોજન પછી પ્યાલો લીધો અને કહ્યું, 'આ પ્યાલો મારા લોહીમાં નવો કરાર છે. જ્યારે પણ તમે તે પીશો, ત્યારે મારા સ્મારક તરીકે આ કરો.' જ્યાં સુધી ભગવાન આવે ત્યાં સુધી, તમે જ્યારે પણ આ રોટલી ખાશો અને આ પ્યાલો પીશો, ત્યારે તમે તેના મૃત્યુની ઘોષણા કરો છો, અને તેથી જે કોઈ રોટલી ખાય છે અથવા અયોગ્ય રીતે ભગવાનનો પ્યાલો પીશે તે તેના શરીર અને લોહી પ્રત્યે અયોગ્ય વર્તન કરશે. પ્રભુ. દરેક વ્યક્તિએ આ રોટલી ખાતા અને આ પ્યાલો પીતા પહેલા પોતાની જાતને યાદ કરવી જોઈએ; કારણ કે જે વ્યક્તિ શરીરને ઓળખ્યા વિના ખાય છે અને પીવે છે તે પોતાની નિંદા ખાય છે અને પીવે છે. હકીકતમાં, તેથી જ તમારામાંના ઘણા નબળા અને બીમાર છે અને તમારામાંથી કેટલાક મૃત્યુ પામ્યા છે. જો આપણે આપણી જાતને યાદ કરીએ, તો આપણને આવી સજા ન થવી જોઈએ. પરંતુ જ્યારે ભગવાન આપણને એવી સજા કરે છે, ત્યારે તે આપણને સુધારવાનું છે અને આપણને વિશ્વની સાથે નિંદા કરતા અટકાવે છે. તેથી સારાંશમાં, મારા વહાલા ભાઈઓ, જ્યારે તમે ભોજન માટે મળો, ત્યારે એકબીજાની રાહ જુઓ. કોઈપણ જે ભૂખ્યો છે તેણે ઘરે ખાવું જોઈએ, અને પછી તમારી મીટિંગ તમારી નિંદા લાવશે નહીં. જ્યારે હું આવું ત્યારે અન્ય બાબતો હું ગોઠવીશ. નિષ્કર્ષમાં, હું એમ કહીશ prasadam ખ્રિસ્તી પરંપરામાં કેન્દ્રિય સ્થાન ધરાવે છે, જો કે વધારાના પરિમાણ સાથે. "ઉમેરાયેલ પરિમાણ" દ્વારા મારો મતલબ એ છે કે, યુકેરિસ્ટ/માસ/લોર્ડ્સ સપરમાં, માત્ર બ્રેડ અને વાઇન ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવતા નથી, અને તેથી ભૌતિક ઉપયોગથી અલગ, તેઓ ખરેખર ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરી દર્શાવે છે. ઇસુ ખ્રિસ્ત વાસ્તવમાં દરેક સમૂહમાં હાજર છે. ખરેખર બ્રેડ અને વાઇન એ ભગવાનનું પૂજનીય સ્વરૂપ છે. "વાસ્તવિક હાજરી" નો કેથોલિક અને ઓર્થોડોક્સ સિદ્ધાંત આવો છે. સ્ત્રોત: ફૂડ યોગા – શરીર, મન અને આત્માને પોષક ખોરાક યોગ પરિચય (બ્રોશર) પીડીએફનો મફતમાં ડાઉનલોડ કરો ફૂડ યોગીની વેબસાઈટની મુલાકાત લો