નાણાકીય ભંગાણ

તમે અમારા IRS 990 ફાઇલિંગ અને વાર્ષિક અહેવાલો સહિત અમારો સૌથી તાજેતરનો નાણાકીય ડેટા ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ચેરિટી નેવિગેટર વિશે મહત્વની નોંધ

અમે તાજેતરમાં જ ચેરિટી નેવિગેટર પર પ્રોફાઇલ બનાવી શક્યા છીએ અને તમામ દસ્તાવેજો અપલોડ કરી શક્યા છીએ. અમે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ કે તેઓ આ દસ્તાવેજો પર પ્રક્રિયા કરે જેથી અમારો સ્કોર વધે. આ દરમિયાન, તમે અમારી સંપૂર્ણ પણ જોઈ શકે છે GuideStar યાદી અહીં

2021

2020

2019

990