છબી

ખોરાક માટે જીવન માયાપુર મોટા પ્રમાણમાં પ્રતિક્રિયા આપે છે પશ્ચિમ બંગાળમાં પૂર

માયાપુર નડિયા ફ્લુડિંગ માટે આહાર સંબંધી. શ્રી નાથપુર .11: 8: 15 સુબાલા સુદામા દાસ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ મંગળવાર, 11 Augustગસ્ટ, 2015 એ જગ્યા જ્યાં Hare Krishna ફૂડ ફોર લાઇફ આખું શરૂ થયું, માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળમાં પૂરનો ઇતિહાસ છે. મૂળ ફૂડ ફોર લાઇફ પ્રોજેક્ટ તરીકે જાણીતું હતું ISKCON ખાદ્ય રાહત અને આજની જેમ, સ્વયંસેવકો કીચુરી (બીન, ચોખા, શાકભાજીનો સ્ટ્યૂ) ના મોટા વાસણવાળી બોટ પર તરતા અને ફસાયેલા અને ભૂખ્યા ગ્રામજનોને સેવા આપતા. શકિતશાળી ગંગા નદી ઓવરફ્લો થઈ, જેના કારણે હજારો લોકોને ભારે નુકસાન અને અસુવિધા થઈ. પાછળ પ્રેરણા Hare Krishna જીવન માટે ખોરાક, Srila Prabhupada તેમના યોગ વિદ્યાર્થીઓને ખાતરી કરવા કહ્યું કે મંદિરના વિસ્તારની આસપાસ કોઈ ભૂખ્યો ન હોય. અને આજે, તે પરંપરા એ છે કે આ વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં પૂર હોવા છતાં, દરરોજ હજારો મફત ભોજન પીરસવામાં આવે છે. માયાપુર નડિયા ફ્લુડિંગ માટે આહાર સંબંધી. 9: 8: 15 રવિવાર, 9 Augustગસ્ટ, 2015 ના રોજ સુબાલા સુદામા દાસ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ Food for Life Global, વિશ્વભરના ફૂડ ફોર લાઇફ પ્રોજેક્ટ્સ માટેનું મુખ્ય મથક, એફએફએલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે સપોર્ટ officeફિસ અને કટોકટી રાહત સંકલનકાર તરીકે કામ કરવા માટે 1995 માં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. બિન-નફાકારક દ્વારા ખોરાકના યોગ શીખવવા અને તેમના પોતાના જીવન માટેના ફૂડ ફોર લાઇફ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવા ઇચ્છતા કોઈપણને માર્ગદર્શક અને તાલીમ શામેલ કરવાના કાર્યના ક્ષેત્રને વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યું છે. ફૂડ ફોર લાઇફ માયાપુર અને વિશે વધુ જાણવા માટે Hare Krishna વિશ્વની આધ્યાત્મિક રાજધાની, આની મુલાકાત લો: www.mayapur.com

Food for Life Global - શુદ્ધ ખોરાક દ્વારા વિશ્વને એક થવું