મેનુ

કટોકટી
રાહત

અમારા સ્વયંસેવકો

ફૂડ ફોર લાઈફ સ્વયંસેવકો તેમના નિઃસ્વાર્થ સમર્પણ, કરુણા અને બહાદુરી માટે ઓળખાય છે.

ગ્રોઝની, સારાજેવો અને સુખુમિમાં લડત દરમિયાન - ફૂડ ફોર લાઇફ ત્યાં હતી; હૈતી, આર્મેનિયા, રશિયા અને ભારતના ભૂકંપ પીડિતો માટે હાજરી આપી હતી - ફૂડ ફોર લાઇફ ત્યાં હતી; પશ્ચિમ બંગાળમાં પૂર દરમિયાન ફસાયેલા ગ્રામજનોને બચાવવા, નેપાળમાં ભૂકંપ, ભારત, પાકિસ્તાન, પોલેન્ડ અને ફિલિપાઇન્સમાં પૂર - જીવન માટે ખોરાક હતો; દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂખ્યા બાળકોને અને વિશ્વના લગભગ દરેક મોટા શહેરોની શેરીઓમાં લાખો અન્ય લોકોને ખોરાક આપવો, ત્યાં ફૂડ ફોર લાઇફ સ્વયંસેવકો ત્યાં શુદ્ધ છોડ આધારિત ભોજન સાથે લોકોનું પોષણ કરે છે.

1 2 3 ... 36