દૂધ અને માખણ
ટોકન્સ

FFLG દ્વારા ગર્વથી સમર્થન આપવામાં આવે છે

(નોન ડેરી) $ દૂધ અને $ બટર ટોકન્સ

ડેફી દ્વારા સમાજમાં મૂલ્ય ઉમેરવું

દૂધ અને બટર ટોકન્સનો ઉદ્દેશ ટોકન ધારકોને સમાજને પાછા આપવા માટે એક મનોરંજક માર્ગ પ્રદાન કરવાનો છે. આ દૂધ ટોકન અને માખણ ટોકન્સ બંને અવશેષ છે કે આ ટોકન્સનો કુલ પુરવઠો સમય સાથે ઘટતો જાય છે. દરેક બટર ટ્રાંઝેક્શન પર ચેરિટી ફી એકઠી કરવામાં આવે છે અને બટર ટોકન ધારકો તેમના ટોકનનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો મત આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે જેના પર સખાવતી સંસ્થાએ આગળનું દાન મેળવવું જોઈએ. અમે દૂધ અને માખણનાં ટોકન કાlesવાની પ્રક્રિયામાં છીએ તેથી સવારી માટે આગળ આવો!

બટરટોકન

ટોકનોમિક્સ

મિલ્ક-વેગન -400. png

દૂધ ટોકન

મિલ્ક ટોકન એ બર્ન /રિડીસ્ટ્રીબ્યુશન /ઓટો-લિક્વિડિટી ટોકન છે

• 2% પુનistવિતરણ

દૂધના ધારકોને તેમના કુલ પુરવઠાના હિસ્સાના પ્રમાણમાં દૂધનો ઉપયોગ કરીને દરેક વ્યવહારના 2% પ્રાપ્ત થશે

• 4% પ્રવાહિતા

મિલ્ક ટોકન કરાર દરેક કરારના%% લે છે અને પેનકેકસwapપ પર હંમેશા વેપાર-વ્યવહારુ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તે ટોકન્સને પ્રવાહી જોડીમાં બંધ કરે છે.

પેનકેકસ્વેપ પર ખરીદો (સ્લિપેજ 7%)

બટર-વેગન -400. png

માખણ ટોકન

બટર ટોકન એ ચેરિટી/ બર્ન/ સ્ટેકિંગ રિવાર્ડ્સ ટોકન છે

• 5% ચેરિટી

બટર ટોકનનો ઉપયોગ કરીને 5% વ્યવહાર બટર ટોકન કરાર દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને બીએનબીમાં વેચાય છે જે ચેરિટી વletલેટ દ્વારા એકત્રિત કરવા માટે અનામત છે

• 2% પ્રવાહિતા

બટર ટોકન કરાર દરેક કરારના 2% લે છે અને પેનકેકસwapપ પર હંમેશા વેપારયોગ્ય રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તે ટોકન્સને લિક્વિડિટી જોડમાં લksક કરે છે.

• 2% સ્ટેકીંગ પુરસ્કારો

દૂધ ધારકો કે જેમણે બટર ચર્નમાં પોતાનો દૂધ રાખ્યો છે તે દરેક માખણના વ્યવહારોમાંથી 2% કમાઇ લે છે તે તેમના દૂધના ભાગમાં વહેંચાય છે.

• 1% ખર્ચ ફી

બટર ટ્રાન્ઝેક્શનનો 1% બીએનબીમાં વેચાય છે અને દૂધ અને બટર ટોકન્સથી સંબંધિત માર્કેટિંગ / પ્રમોશન / વ્યવસાયિક ખર્ચમાં ખર્ચ માટેના વ walલેટ દ્વારા એકત્રિત કરવાના કરારમાં અનામત છે.

પેનકેકસ્વેપ પર ખરીદો (સ્લિપેજ 11%)

વિશ્વ ભૂખનો અંત

તમારા મફત દૂધ અને માખણનો દાવો કરો
ટોકન સમર્થક ટી-શર્ટ

બટરટોકન

મફત દૂધ અને માખણ ટી-શર્ટ

તમારી વિગતો


Food for Life Global એ 100% સ્વૈચ્છિક ભંડોળ ધરાવતી સંસ્થા છે

વસ્તુઓ પારદર્શક રાખવી

Food for Life Global એ 100% સ્વૈચ્છિક ભંડોળ ધરાવતી સંસ્થા છે. તમે આપો છો તે દરેક $ 1 માટે, 70 સેન્ટ સીધા ખોરાક રાહતને ટેકો આપતા કાર્યક્રમોમાં જાય છે. બાકીના ભંડોળમાંથી, 10 સેન્ટ ચલાવવામાં મદદ કરે છે Food for Life Globalવકીલાત, તાલીમ, શિક્ષણ અને 20 સેન્ટ સહિત આગામી $ 1 વધારવા તરફ જાય છે જેથી આપણું મહત્વનું કાર્ય ચાલુ રાખવામાં મદદ મળે.