ફૂડ ફોર લાઇફ મયાપુર પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલા વિશાળ પૂરને પ્રતિક્રિયા આપે છે

ઓગસ્ટ 13, 2015
પૌલ ટર્નરપૌલ ટર્નર

માયાપુર નડિયા ફ્લુડિંગ માટે આહાર સંબંધી. શ્રી નાથપુર .11: 8: 15
11 ઓગસ્ટ, 2015 ને મંગળવારે સુબાલા સુદામા દાસ દ્વારા પોસ્ટ કરાઈ

તે જગ્યા જ્યાં Hare Krishna ફૂડ ફોર લાઇફ બધાની શરૂઆત થઈ, માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળમાં પૂરનો ઇતિહાસ છે. આજે, સ્વયંસેવકો કીચુરી (બીન, ચોખા, શાકભાજીના સ્ટ્યૂ) ના મોટા વાસણવાળી બોટ પર તરશે અને તેમાં ફસાયેલા અને ભૂખ્યા ગ્રામજનોને સેવા આપે.

શકિતશાળી ગંગા નદી ઓવરફ્લો થઈ, જેના કારણે હજારો લોકોને ભારે નુકસાન અને અસુવિધા થઈ.

પાછળ પ્રેરણા Hare Krishna જીવન માટે ખોરાક, Srila Prabhupada તેમના યોગ વિદ્યાર્થીઓને ખાતરી કરવા કહ્યું કે મંદિરના વિસ્તારની આસપાસ કોઈ ભૂખ્યો ન હોય. અને આજે, તે પરંપરા એ છે કે આ વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં પૂર હોવા છતાં, દરરોજ હજારો મફત ભોજન પીરસવામાં આવે છે.

માયાપુર નડિયા ફ્લુડિંગ માટે આહાર સંબંધી. 9: 8: 15
9 Augustગસ્ટ, રવિવારના રોજ સુબાલા સુદામા દાસ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલ

Food for Life Global, વિશ્વભરના ફૂડ ફોર લાઇફ પ્રોજેક્ટ્સ માટેનું મુખ્ય મથક, એફએફએલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે સપોર્ટ officeફિસ અને કટોકટી રાહત સંકલનકાર તરીકે કામ કરવા માટે 1995 માં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. બિન-લાભકારીએ શિક્ષણ શામેલ કરવા માટે તેના કાર્યનો વિસ્તાર વધાર્યો ખોરાક યોગ અને તેમના પોતાના જીવન માટેના ફૂડ ફોર લાઇફ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરવા ઇચ્છતા દરેકને માર્ગદર્શક અને તાલીમ.

ફૂડ ફોર લાઇફ માયાપુર અને વિશે વધુ જાણવા માટે Hare Krishna વિશ્વની આધ્યાત્મિક મૂડી, મુલાકાત: www.mayapur.com

પ્રતિક્રિયા આપો

કેવી રીતે અસર કરવી

ફૂડ ફોર લાઇફ મયાપુર પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલા વિશાળ પૂરને પ્રતિક્રિયા આપે છે

લોકોને મદદ કરો

ફૂડ ફોર લાઇફ મયાપુર પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલા વિશાળ પૂરને પ્રતિક્રિયા આપે છે

ક્રિપ્ટો દાન કરો

ફૂડ ફોર લાઇફ મયાપુર પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલા વિશાળ પૂરને પ્રતિક્રિયા આપે છે

મદદ પ્રાણીઓ

પ્રોજેક્ટ્સ

સ્વયંસેવક તકો
વકીલ બનો
તમારા પોતાના પ્રોજેક્ટ શરૂ કરો
કટોકટી રાહત

સ્વયંસેવક
તકો

એક બની
એડવોકેટ

તમારી પ્રારંભ કરો
પોતાનો પ્રોજેક્ટ

ઇમર્જન્સી
આત્મવિશ્વાસ

તાજેતરની પોસ્ટ્સ